UPD - Onderwijs - Gevoelens onderbouwen met data

Gevoelens onderbouwen met data

MBO15 bracht het onderwijsteam van de CIOS-opleiding van Leeuwenborgh een nieuwe manier van denken bij. “Het is belangrijk om problemen niet alleen te beschouwen vanuit de onderbuik”, zegt Ron Eijkenboom.

Ron

Een filmpje van rafters, skiërs en voetballers is heel geschikt om studenten warm te maken voor een sportopleiding. Toch is het is niet de beste manier om ze binnen te halen. “Studenten die zo’n filmpje zagen waren meteen verkocht”, vertelt opleidingsmanager Ron Eijkenboom van de CIOS-opleiding van Leeuwenborgh in Sittard en Venlo. “Maar ze kregen een verkeerd beeld.”

“In enquêtes gaf negentig procent van onze uitvallers aan, dat ze niet naar onze opleiding waren gekomen om les te geven. Ze wilden topsporter worden. Maar sporten is voor ons niet het doel. Het is een middel om een goede sportleider te worden. In ons nieuwe promotiemateriaal vertellen we dat verhaal duidelijker.”

Brede Analyse

Aan het CIOS van Leeuwenborgh volgen circa duizend leerlingen een 2-, 3-, of 4-jarige opleiding Sport en Bewegen. Afgestudeerden vinden veelal een baan als sport- of spelleider of als dansleraar. Vier jaar lang slaagden de 3-jarige opleidingen van het CIOS er niet in om de zogeheten rendementseis te halen die de Onderwijsinspectie stelt aan het percentage studenten dat een diploma haalt. Dankzij een brede analyse van alle factoren die op dat opleidingsrendement van invloed zijn, is het probleem nu opgelost. “Inmiddels voldoen we aan het vereiste rendement van 67 procent”, zegt Eijkenboom.

Om zo ver te komen gebruikte het CIOS in Sittard en Venlo de ondersteuning van MBO15 in de vorm van een MBObeter-traject. Het probleem met de voorlichting en de intakegesprekken is één van de vier kernproblemen die aan het licht kwamen dankzij brainstormsessies met een team van het CIOS en een gestructureerde analyse. “Het is belangrijk om problemen niet alleen te beschouwen vanuit de onderbuik”, zegt Eijkenboom. “Je moet gevoelens onderbouwen met data. Die aanpak heeft UPD in opdracht van MBO15 hier binnengebracht.”

Samen met UPD heeft het CIOS een verbeterplan opgesteld, waarin de voorlichting en de intake een van de aandachtspunten zijn. In de toekomst wil het CIOS de intake verder verbeteren, bijvoorbeeld door aspirant-studenten een dagje mee te laten lopen op de opleiding. Andere punten in het verbeterplan zijn een betere begeleiding van studenten en meer integratie van algemene vakken zoals Engels, rekenen en wiskunde met de sportvakken.

Mysterie

Ten slotte hielp een gedegen data-analyse in het MBObeter-traject om een mysterie op te lossen dat de CIOS-opleiding jarenlang heeft beziggehouden. Dat zit zo. Al in het studiejaar 2013/2014 bracht het CIOS het aantal eerstejaars uitvallers in de 3-jarige opleiding met ruim de helft terug tot 52. Toch bleef het opleidingsrendement nog altijd ver achter bij de landelijke norm. “We wisten dat het niet klopte, maar we kwamen niet tot een verklaring”, zegt Eijkenboom.

“De oorzaak bleek te liggen in het feit dat veel deelnemers aan de 3-jarige opleiding hun studie doorzetten en ook het diploma behaalden voor de 4-jarige opleiding. Volgens de definitie mag je in één jaar alleen het hoogste diploma meetellen. De doorstromers van de 3-jarige opleiding werden ten onrechte als uitvallers geregistreerd. De aanpak van MBObeter heeft ertoe geleid dat we naast een brede kwalitatieve analyse op het onderwijsproces ook beter inzicht hebben gekregen in hoe we onze resultaten praktisch kunnen analyseren en presenteren.”


Jubileumboek “beter MBO”

Dit is één van de vele inspirerende verhalen uit het jubileumboek “beter MBO”. Dit boek is uitgegeven door UPD in samenwerking met MBO15. Wilt u alle inspirerende verhalen lezen? Bestel of download het boek dan hier.