Focus op Vakmanschap

UPD ondersteunt met de FOVA-meter

Kortere opleidingen. Aparte leerroutes voor excellente scholieren. Onderscheid naar niveau van leerlingen. Snellere ontwikkeling van specialistische opleidingen, in samenwerking met het bedrijfsleven. En de herintroductie van een stagemodel dat ontstond in de Middeleeuwen: het systeem van meesters en gezellen.

De veranderingen die minister Jet Bussemaker in het mbo wil doorvoeren binnen het kader van het programma Focus op Vakmanschap zijn veelzijdig en ambitieus. Het belang van vakkennis voor de economische groei van Nederland heeft niet voor niets de volle aandacht van ons kabinet. Op www.mbo15.nl staan de nieuwe eisen op een rij:

  • Gedegen, eigentijdse en kwalitatief hoogwaardige mbo-opleidingen
  • Hoge waardering van leerlingen, hbo en bedrijven

Het doorvoeren van alle maatregelen uit Focus op Vakmanschap is een omvangrijke en complexe opdracht. Veel scholen hebben onvoldoende overzicht en grip op de voortgang. Zij zien grote verschillen ontstaan tussen opleidingen, locaties en afdelingen in aanpak, kwaliteit en voortgang van de nieuwe plannen. UPD kan onderwijsinstellingen hierin ondersteunen.

Hoe staat uw organisatie ervoor?

UPD heeft een FOVA-meter ontwikkeld. Deze FOVA-meter geeft Colleges van Bestuur en directies inzicht in de voortgang met de verschillende thema’s binnen focus op vakmanschap. U kunt overzichtelijke rapportages uitdraaien die laten zien welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben om de deadlines te halen. U kunt de rapportages maken op het niveau van de hele instelling, maar ook op het niveau van een afdeling of een individueel team.

Instellingen kunnen de FOVA-meter aanvullen met eigen onderwerpen (beleidsmaatregelen of projecten), zodat u op effectieve en integrale wijze de stand van zaken op de diverse beleidsterreinen binnen uw instelling in kaart kunt brengen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Joris van de Lindeloof via nummer 020 345 30 15 of j.vandelindeloof@plusdelta.nl