UPD - Onderwijs - Feedback studenten maakt onderwijs beter

Feedback studenten maakt onderwijs beter

Op het ID College zijn de slagingspercentages van verschillende opleidingen met hulp van MBO15 verhoogd. Intake en stagebegeleiding verbeterden, vertelt Gijs Vlieland, en lessen hebben tegenwoordig een vaste opbouw.

Gijs

Bewuste keuzes maken in plaats van schieten met hagel in de hoop iets te raken. Dat is de kern van de MBObeter-methodiek volgens Gijs Vlieland, directeur van het domein Dienstverlening van het ID College. “Je gaat op zoek naar veranderingen met veel impact én een grote kans van slagen”, zegt hij. “Daaraan besteed je vervolgens de volle aandacht.”

Een voorbeeld van zo’n bewuste keuze is de ingrijpende verandering die het ID College heeft doorgevoerd in de manier van lesgeven. Vlieland: “We hebben op de kappersopleiding 25 jaar gewerkt met dezelfde methode. Dan sluipt er toch een bepaalde routinematige manier van werken in. Docent A gaf bij ons net op een iets andere manier les dan docent B. Een paar jaar geleden zijn we vanaf nul begonnen met een nieuwe, meer gestandaardiseerde manier van lesgeven. De wijze van denken die we ons met MBO15 hebben eigen gemaakt, helpt om dat soort veranderingen door te voeren.”

Kappersopleiding

Problemen met het rendement van de 2-jarige kappersopleiding waren voor het ID College vijf jaar geleden de aanleiding voor de samenwerking met MBO15. Het percentage studenten dat de opleiding afrondde lag op 14. Een verbetertraject, gefocust op de intake van nieuwe studenten en de stagebegeleiding, bracht het rendement naar 63 procent, ruim boven de norm van de Inspectie. “Intussen zitten we op 78 procent”, zegt Vlieland. “Alle posten in de ‘Staat van de Instelling’ van de Onderwijsinspectie staan bij ons intussen op groen.”

Vorig jaar is ook het rendement van de opleiding Sport en Bewegen met hulp van MBObeter light naar een voldoende niveau gebracht. Door opleiding van een interne kwaliteitsmedewerker is het ID College nu in staat om ook zelfstandig verbetertrajecten te doorlopen.

“Natuurlijk is de intake daarin een belangrijke factor”, zegt Vlieland. “Het is een eerste stap in je proces die ervoor kan zorgen dat studenten met een minder goede match op een juiste manier worden begeleid. Maar het gaat niet alleen om de intake. Het belangrijkste in het beroepsonderwijs is dat mensen bewust bezig zijn met hun vak.”

De kappersopleiding van het ID College gaat maandelijks in gesprek met een kleine afvaardiging van studenten van de verschillende locaties en leerjaren van de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerwegen, BOL en BBL. Vlieland: “Al met al krijgen we maandelijks input van ruim veertig studenten en dat is prachtig. We vragen ze wat er goed én slecht gaat. Wat mis je in het onderwijs? Welke aanpak heeft volgens de studenten effect en welke niet?”

Deze fase van dataverzameling is een belangrijk stap in MBObeter. Vlieland: “Uit de feedback van de panels maakten we op dat zaken niet goed gingen. MBObeter biedt de structuur die je nodig hebt om problemen vervolgens werkelijk aan te pakken.”

Vaste Opbouw

In goed overleg met docenten is de sector Uiterlijke Verzorging van het ID College gekomen tot een voorspelbaarder lesopzet. “De studenten die de kappersopleiding volgen hebben meer met het beroep dan met onderwijs”, zegt Vlieland. “Er is een betere afstemming gekomen tussen docenten. En we hebben nu een vaste opbouw van de lessen. Dat leidt tot duidelijkheid.”

De docenten van het domein Dienstverlening zijn meer videomateriaal gaan gebruiken. “Vaktechniek in beeld zien is leuk en het werkt”, zegt Vlieland. “Beeldmateriaal spreekt deze generatie veel meer aan dan boekjes. Dat soort feedback kregen we ook uit onze studentenpanels. We beginnen onze lessen nu steeds met een video of demonstratie. Daarna krijgen studenten de kans om vragen te stellen en vervolgens mogen ze het zelf doen.”

De MBObeter light-verbetermethodiek is op het ID College ook gebruikt om de begeleiding te verbeteren van de stages; de beroepspraktijkvorming. Vlieland: “Jarenlang slaagden we er niet in om studenten binnen de kappersopleiding de praktijkervaring te bieden die ze nodig hadden om een diploma te halen. Een stageplek vinden is één ding. Zorgen dat jongeren er blijven is twee. We hebben veel geïnvesteerd in extra begeleiding op de stageplekken. Ik weet niet wat de jongste cijfers zijn, maar de rendementen zijn zeker verbeterd.”


Jubileumboek “beter MBO”

Dit is één van de vele inspirerende verhalen uit het jubileumboek “beter MBO”. Dit boek is uitgegeven door UPD in samenwerking met MBO15. Wilt u alle inspirerende verhalen lezen? Bestel of download het boek dan hier.