UPD - Onderwijs - Er wordt minder geklaagd

Er wordt minder geklaagd

Op het CIOS van Rijn IJssel in Arnhem verloste het team van sportdocent Maurits van de Weijer studenten van veel papieren rompslomp.

Maurits

Wat is uw vak?

“Ik geef jaarlijks les aan zo’n 150 studenten die worden opgeleid tot sport- en bewegingsleider of -coördinator. Studenten leren sportlessen geven, toernooien en evenementen organiseren en ze krijgen inzicht in de werking van sportorganisaties.”

Waarom is MBObeter door jullie ingezet?

“Doel van het verbeterplan was om het percentage studenten te verkleinen dat zonder diploma de opleiding verliet. Vaak vallen studenten uit, omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt, niet genoeg hun best hebben gedaan of omdat het geboden onderwijs niet bij hen past. Maar wij wilden weten wat we in de organisatie kunnen verbeteren om er in elk geval voor te zorgen dat wij er alles aan hebben gedaan. De methodiek die MBO15 bij ons binnenbracht maakte problemen en oplossingen overzichtelijk. Het heeft geholpen om onze ideeën te ordenen. Normaal roept iedereen door elkaar en vindt iedereen wat. Nu kregen mensen ook de ruimte om ideeën te opperen; die werden voor ons op een rij gezet: welke oplossingen zijn het meest veelbelovend als je kijkt naar de inspanning en het verwachte resultaat?”

Wat heeft MBObeter opgeleverd?

“Een belangrijk probleem bij ons was dat studenten te maken hadden met een enorme papieren rompslomp. Ze moesten documenten inscannen en papieren bewijs leveren voor elk opdrachtje dat ze kregen. Dat waren er heel wat. Elke docent verzon zijn eigen taken. Lesbrieven schrijven bijvoorbeeld, waarin studenten vragen moesten beantwoorden over een les en verslag moesten doen van wat ze geleerd hadden.

Elke docent deed dat met de beste bedoelingen: iedereen wil kwaliteit bieden. Maar studenten zagen met al die grote en kleine opdrachten door de bomen het bos niet meer. We hebben met de onderwijscoördinator afgesproken dat docenten bij normale vakken geen extra verplichte opdrachten meer mochten verzinnen. De vermindering van de werkdruk voor studenten was goed meetbaar, want wij werken met een competentiematrix. Dat is een digitale leeromgeving, waarin we het werk van studenten bijhouden door middel van rode en groene vlaggen. Als de student in dat bestand een verplicht document aanlevert, dan verandert het vlaggetje van rood naar groen. Het aantal verplichte documenten is enorm teruggebracht, met name bij de praktijkvakken waar studenten bijvoorbeeld moeten laten zien dat ze een sportvaardigheid beheersen of een les kunnen geven. Als dat in de praktijk lukt, dan hoeven studenten tegenwoordig niet ook nog eens een document aan te leveren.

We vragen natuurlijk wel nog steeds van studenten om documenten te schrijven die passen bij hun beroep. Als je een sportdag organiseert, dan moet je wel een draaiboek inleveren. Ik merk dat studenten tevredener zijn. Er wordt minder geklaagd over het schrijfwerk en het inscannen.”

Hoe nu verder?

“Een follow-up zou mooi zijn. We zouden het team opnieuw bij elkaar moeten brengen en ons afvragen welke van de maatregelen die we hebben getroffen zinvol waren en welke niet. Dat zou heel interessant zijn.”


Jubileumboek “beter MBO”

Dit is één van de vele inspirerende verhalen uit het jubileumboek “beter MBO”. Dit boek is uitgegeven door UPD in samenwerking met MBO15. Wilt u alle inspirerende verhalen lezen? Bestel of download het boek dan hier.