UPD - Onderwijs - De regie in eigen hand

De regie in eigen hand

MBO15 hielp teams van Rijn IJssel om zich te focussen op haalbare verbeteringen. “Mensen hadden de neiging om de oorzaak bij de hele wereld te leggen”, zegt Kitty Oirbons. “Behalve bij zichzelf.”

Kitty

Een tik op de vingers van de Onderwijsinspectie. Dat was in 2011 voor Rijn IJssel de aanleiding om aan de slag te gaan met MBO15. “Instellingen die niet goed presteerden wat betreft onderwijstijd kregen het aanbod om te proberen zaken te verbeteren met behulp van dit programma”, vertelt Kitty Oirbons, lid van het College van Bestuur van Rijn IJssel. “Wij zijn op dat aanbod ingegaan en in mei 2012 gestart met ‘Focus op Kwaliteit’.”

Terugkijkend is de belangrijkste winst van het programma volgens Oirbons dat het teams heeft geholpen om de focus te leggen op zaken waarop ze zelf invloed uit kunnen oefenen: “Mensen hadden de neiging om de oorzaak bij de hele wereld te leggen, behalve bij zichzelf. MBO15 stimuleert een andere mindset.”

Rendementsverbetering – het verhogen van het percentage studenten dat een diploma behaalt – was een achterliggende doelstelling van het programma. Inderdaad is Rijn IJssel erin geslaagd de rendementen te verbeteren en het percentage voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Belangrijk is volgens Oirbons dat onderwijsteams ook de instrumenten in handen hebben gekregen om zelf problemen te analyseren en aan te pakken. Daarbij helpen bijvoorbeeld zogeheten stroomschema’s die teams gezamenlijk tekenen en die de mogelijke oorzaken van een achterblijvend rendement inzichtelijk maken. Denk daarbij aan tekortkomingen in de intake, gebrekkige verzuimregistratie of problemen met de inhoud van het onderwijs.

Verzuim-consulenten

Rijn IJssel heeft op alle drie deze punten vooruitgang geboekt. Zo zijn er gespecialiseerde teams gekomen die studenten begeleiden waarvan bij binnenkomst van de opleiding al duidelijk is dat ze het verderop in hun studie lastig kunnen gaan krijgen (Zie het verhaal ‘Dinerwedstrijd enthousiasmeert studenten’ op pagina 53). Om het risico op uitval van studenten vroegtijdig te signaleren, maakt Rijn IJssel tegenwoordig ook gebruik van zogeheten verzuimconsulenten. Oirbons: “Zij bellen studenten op als ze niet op school verschijnen en leggen vast of mensen dreigen uit te vallen. Door vroegtijdige signalering van verzuim in de klas, ben je de grotere problemen een stap voor.”

Rijn IJssel ontwikkelde ook een gezamenlijke visie op onderwijs. Daarbij hoort ook de manier waarop docenten pedagogisch en didactisch moeten handelen, een belangrijk aandachtspunt dat naar voren is gekomen uit ‘Focus op kwaliteit’. Zo wil de onderwijsorganisatie studenten de ruimte geven om praktijkgericht te werken en zelf invulling te geven aan het onderwijs dat ze wensen. “De traditie bij Rijn IJssel was dat iedereen voor zichzelf bepaalde wat de beste manier was om onderwijs te geven”, zegt Oirbons. “We wilden meer eenduidigheid en gezamenlijkheid.”

Het gaat te ver om de vooruitgang op al deze gebieden toe te schrijven aan MBO15, maar het programma heeft volgens Oirbons zeker geholpen bij het realiseren van de beoogde mentaliteitsverandering binnen de organisatie. Rijn IJssel vertrouwt van oudsher het liefst op eigen expertise, maar soms biedt het voordelen om externe mensen in huis te halen: “Vreemde ogen dwingen. Het helpt om iemand van buiten te hebben met een helder verhaal en een heldere systematiek. Een persoon die niet omfloerst is, maar to the point. Iemand die mensen over de streep trekt.”

Wasstraat

Vanaf 2012 doorliepen bijna alle onderwijsteams van Rijn IJssel een verbetertraject. “Op twee of drie na, zijn alle teams bij ons minstens één keer door de wasstraat geweest”, zegt Oirbons.

Om het programma ‘Focus op Kwaliteit’ in alle teams te kunnen gebruiken, heeft Rijn IJssel ook gebruik gemaakt van vijf zelfopgeleide specialisten. “We hebben wel zorgvuldig gekeken bij welke teams we interne of juist externe mensen moesten inzetten”, zegt Oirbons. “Als je vermoedt dat veranderen gevoelig ligt, dat mensen een extra zetje nodig hebben, dan is het verstandig om iemand van buiten in te schakelen.”

De verbetertrajecten hebben Rijn IJssel in de afgelopen jaren geholpen om de rendementen te verbeteren en het percentage voortijdig schoolverlaters terug te dringen. “Desondanks blijven we nog achter bij het landelijk gemiddelde”, zegt Oirbons. “En dat terwijl we niet een ROC zijn met uitzonderlijke problemen. We zijn dus nog lang niet tevreden.”


Jubileumboek “beter MBO”

Dit is één van de vele inspirerende verhalen uit het jubileumboek “beter MBO”. Dit boek is uitgegeven door UPD in samenwerking met MBO15. Wilt u alle inspirerende verhalen lezen? Bestel of download het boek dan hier.


Jubileumboek “beter MBO”

Dit is één van de vele inspirerende verhalen uit het jubileumboek “beter MBO”. Dit boek is uitgegeven door UPD in samenwerking met MBO15. Wilt u alle inspirerende verhalen lezen? Bestel of download het boek dan hier.