Onderwijsrendement bij het CIOS in Sittard | Businesscase

Cios Sittard uit de problemen

Onderwijsrendement in praktijk

Een filmpje van rafters, skiërs en voetballers is heel geschikt om studenten warm te maken voor een sportopleiding. Toch is het is niet de beste manier om ze binnen te halen. “Studenten die zo’n filmpje zagen waren meteen verkocht”, vertelt opleidingsmanager Ron Eijkenboom van de CIOS-opleiding van ROC Leeuwenborgh in Sittard en Venlo. “Maar ze kregen een verkeerd beeld.”

“In enquêtes gaf negentig procent van onze uitvallers aan dat ze niet naar onze opleiding waren gekomen om les te geven. Ze wilden topsporter worden. Maar sporten is voor ons niet het doel. Het is een middel om een goede sportleider te worden. In ons nieuwe promotiemateriaal vertellen we dat verhaal duidelijker.”

lean six sigma - cios sittard uit de problemen

Aan het CIOS van ROC Leeuwenborgh volgen circa duizend leerlingen een 2-, 3-, of 4-jarige opleiding sport en bewegen. Afgestudeerden vinden veelal een baan als sport- of spelleider of als dansleraar. Vier jaar lang slaagden de 3-jarige opleidingen van het CIOS er niet in om de zogeheten rendementseis te halen die de Onderwijsinspectie stelt aan het percentage studenten dat een diploma haalt. Dankzij een brede analyse van alle factoren die op dat opleidingsrendement van invloed zijn, is het probleem nu opgelost. “Inmiddels voldoen we aan het vereiste rendement van 67 procent”, zegt Eijkenboom.

Om zo ver te komen gebruikte het CIOS in Sittard en Venlo de ondersteuning van UPD. Het probleem met de voorlichting en de intakegesprekken is één van de vier kernproblemen die aan het licht kwamen dankzij brainstormsessies met een team van het CIOS en een gestructureerde analyse. “Het is belangrijk om problemen niet alleen vanuit de onderbuik te analyseren”, zegt Eijkenboom. “Je moet gevoelens onderbouwen met data. Die aanpak heeft UPD hier binnengebracht.”

Tenslotte hielp een gedegen data-analyse van UPD om een mysterie op te lossen dat de CIOS-opleiding jarenlang niet kon oplossen…

Samen met UPD heeft het CIOS een verbeterplan opgesteld, waarin de voorlichting en de intake één van de aandachtspunten is. De komende jaren wil het CIOS de intake verder verbeteren, bijvoorbeeld door aspirant studenten een dagje mee te laten lopen op de opleiding. Andere punten in het verbeterplan zijn een betere begeleiding van studenten en meer integratie van algemene vakken zoals Engels, Rekenen en Wiskunde met de sportvakken.

Tenslotte hielp een gedegen data-analyse van UPD om een mysterie op te lossen dat de CIOS-opleiding jarenlang niet kon oplossen. Dat zit zo. Al in het studiejaar 2013/2014 bracht het CIOS het aantal eerstejaars uitvallers in de 3-jarige opleiding met ruim de helft terug tot 52. Toch bleef het opleidingsrendement nog altijd ver achter bij de landelijke norm. “We wisten dat het niet klopte, maar we kwamen niet tot een verklaring”, zegt Eijkenboom.

“De oorzaak bleek te liggen in het feit dat veel deelnemers aan de 3-jarige opleiding hun studie doorzetten en ook het diploma behaalden voor de 4-jarige opleiding. Volgens de definitie mag je in één jaar alleen het hoogste diploma meetellen. De doorstromers van de 3-jarige opleiding werden ten onrechte als uitvallers geregistreerd.

De aanpak van UPD heeft ertoe geleid dat we naast een brede kwalitatieve analyse op het onderwijsproces ook beter inzicht hebben gekregen in hoe we onze resultaten praktisch kunnen analyseren en presenteren.