Alex Engler

Projectmanager

In het onderwijs help ik scholen om zich te ontwikkelen naar een continu verbeter organisatie, dat wil zeggen een organisatie waarin mensen op elk niveau elke dag een stapje beter en hoger willen. Daarbij helpen processen en gereedschappen, maar belangrijker nog is de samenwerking met elkaar, de communicatie en onderlinge feedback. Die bepalen uiteindelijk of een team effectief is. Het betekent dat een team bereid is om te leren en dat teamleden luisteren naar elkaar. Openheid en veiligheid zijn randvoorwaarden om processen te verbeteren. Als dat er niet is, dan kun je van alles op papier zetten, maar dan gaat het niet gebeuren.

Wat breng je extra?

Mijn focus op verbeteringen van processen, maar vooral op gedrag. Uiteindelijk gaat het erom dat je morgen iets anders doet, met een ander resultaat. Als het mensen in een organisatie niet lukt om ander gedrag te vertonen, dan ga je ook geen verbeteringen realiseren. Dat geldt in het onderwijs evengoed als in de industrie.

Gedrag is voor mij niet iets vaags, maar iets dat je heel goed kunt meten zodat mensen aantoonbare stappen vooruit kunnen zetten. Je spreekt als team af wat de omgangsvormen zijn. Die zet je op papier. En als mensen zich niet aan de afspraken houden voer je het gesprek. Soms over basale dingen. Op tijd komen voor een afspraak. En als je dat niet doet, dan mag ik je daarop aanspreken. Het gaat ook over de manier waarop je elkaar aanspreekt. Niet alleen zenden, maar ook vragen stellen.

Wat trekt je in het onderwijs?

Het leuk is dat de resultaten die je behaalt in het onderwijs, zo relevant zijn voor de maatschappij. Bijvoorbeeld: het aantal studenten in het MBO dat jaarlijks zonder een diploma van school gaat is in de afgelopen dertien jaar teruggebracht van 71 naar minder dan 25 duizend. Voor de mensen die nu wel een diploma halen is de kans dat het ze in de maatschappij goed vergaat zo veel groter. Het is mooi om daar een steentje aan bij te dragen.

Wat deed je eerder?

In de dertien jaar die ik heb gewerkt als consultant heb ik me altijd bezig gehouden met continu verbeteren. Ik ben begonnen in de industrie en de techniek en heb mijn werk verbreed naar administratieve processen en het onderwijs. Het plezier en mijn kracht ligt in het combineren van mijn kennis en ervaring van verschillende branches. Ik gebruik voorbeelden uit het bedrijfsleven en de dienstverlening om mensen te laten zien dat dingen effectiever kunnen in het onderwijs. Andersom gebruik ik voorbeelden uit het onderwijs bij andere organisaties. De problemen die ervoor zorgen dat het spaak loopt zijn altijd dezelfde. Gebrekkige communicatie, gebrek aan aansturing, dat speelt in het onderwijs misschien nog wel sterker dan elders.

Wat maakt je trots?

Als ik zie dat teams, de mensen echt aan de slag gaan met hetgeen we ze aanreiken, met de ondersteuning die we ze bieden. Als dan na een tijdje dat enthousiasme verder is gegroeid omdat ze hebben ervaren dat het ze helpt, dat we ook aantoonbaar en meetbaar het resultaat hebben verbeterd, maakt me dat trots en tevreden.

  • Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn
  • Neem direct contact op met Alex via mail of telefoonnummer 020 345 30 15
Cached on Mon 26/02 0:07