Onderhoud Scan

Onderhoud en Lean Six Sigma komen samen

In de ideale fabriek draaien machines 100% van de tijd, op 100% van de afgesproken snelheid op 100% van de kwaliteitsnorm. Om dit ideaal zo nauw mogelijk te benaderen, wordt binnen onderhoud Overall Equipment Effectiveness (OEE) uitgebreid toegepast. De OEE meet waar de verliezen zitten en maakt deze zichtbaar.

Onderhoud scan Voortgekomen uit het Japanse Total Productive Maintenance, is de OEE meting inmiddels geadopteerd in verbetertechnieken zoals Lean Six Sigma. Maar de Lean Six Sigma gereedschapskist bevat veel meer methodieken die binnen onderhoud tot significante verbeteringen leiden.

APK voor uw onderhoud

Onderhoudsmanagers houden zich dagelijks bezig met de vraag hoe goed het onderhoud wordt uitgevoerd en welke resultaten het oplevert. Onderhoud levert immers toegevoegde waarde aan de gevraagde installatie beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het is echter belangrijk om onderhoud van tijd tot tijd ook eens wat nader onder de loep te nemen. Een soort APK voor onderhoud dus. Doen we te veel of te weinig onderhoud? Kan het onderhoud slimmer, sneller of goedkoper worden uitgevoerd? UPD ondersteunt bedrijven bij die periodieke check. Enerzijds met analyses waarin de knelpunten aan het licht worden gebracht. Anderzijds met daadwerkelijke implementatie van de oplossingen.

Onderhoud Scan met 600+ checkpunten

Met een scan van meer dan 600 checkpunten maken we inzichtelijk waar precies in uw processen en systemen de verbetermogelijkheden zitten.
  • Zo blijken er vaak grote verbetermogelijkheden te liggen in de uitvoering van het onderhoud. bijvoorbeeld omdat de effectieve sleuteltijd te laag is.
  • Ook zien we regelmatig grote verbetermogelijkheden in de benutting van onderhoudscontracten, of blijkt dat onderhoudskosten onvoorspelbaar zijn.
  • Soms blijken de meetsystemen waarop wordt vertrouwd onbetrouwbaar te zijn.
  • Ook blijkt de slag van brandjes blussen naar preventief onderhoud heel moeilijk gemaakt te worden.
  • Hoewel er soms vele KPI’s beschikbaar zijn, leiden deze vaak niet tot het gewenste resultaat.
Dergelijke pijnpunten -en meer- worden door de Onderhoud Scan opgespoord en aan het licht gebracht. Maar daarmee bent u er nog niet. Want het echte verschil wordt geleverd door de mensen in de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud.

Aanvullende studies maken de scan compleet

Cultuuronderzoek:

Via het Management Waarden Onderzoek wordt duidelijk hoe het personeel dat bij onderhoud betrokken is, aankijkt tegen zaken als samenwerking, verandering, mensen en taken.

Doelen op één lijn?

We brengen aan het licht hoe gericht men dagelijks bezig is met het behalen van de gestelde doelen op het gebied van kosten, veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, etc.

Tijdstudies:

Via vloerstudies wordt in kaart gebracht wat de onbenutte capaciteit is op het gebied van mens en installaties.

Wat levert de Onderhoud Scan u op?

Het resultaat van deze analyses is dat u een grondig en op feiten gebaseerd inzicht krijgt en van de mogelijke verbeterslagen die er te behalen zijn. Als het aan ons ligt blijft het hier niet bij. In onze visie is analyse namelijk onlosmakelijk verbonden met implementatie. Kennis heeft pas waarde als u het toepast in de praktijk. En precies daar ligt ook de kracht van de UPD consultants. Natuurlijk bieden ze u een helder overzicht van de kansgebieden voor verbetering. Maar ze stropen vervolgens graag zelf de mouwen op om samen met uw mensen de gevonden verbeterpunten daadwerkelijk in praktijk te brengen. Door de brede ervaring in verbetertrajecten en onderhoudsscans garandeert UPD een ROI op projecten van minimaal 300%. Dat betekent dat uw investering zichzelf minstens drie keer terugverdient.

quickscan six sigmaBehalve het bovenstaande, biedt Plus Delta Onderhoud een aantal aanvullende competenties binnen onderhoud die het verschil kunnen maken tussen redelijk en goed onderhoud. Denk hierbij aan Asset Data Management, Contract Management, en Asset Monitoring Systemen.

Geïnteresseerd in een nadere toelichting op de toegevoegde waarde van Plus Delta Onderhoud binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Jeroen van den Hengel.