Netbeheerder Stedin hoort adviesrichting bij urgent vraagstuk

De Boardroom case 1

ROTTERDAM – Terwijl er de komende jaren duizenden gebouwen moeten worden geïsoleerd, windmolens gebouwd, nieuwe installaties geplaatst en woningen van het gas gehaald, neemt de schaarste op de arbeidsmarkt alsmaar toe. Een flinke uitdaging voor netbeheerder Stedin; het bedrijf is namelijk wettelijk verplicht om werkzaamheden binnen een vastgesteld termijn te leveren. Om de komende jaren dit dilemma – een veranderende en groeiende klantvraag in een markt met een nijpend te kort aan arbeidskrachten – het hoofd te kunnen bieden presenteerde De Boardroom onlangs, op uitnodiging van Stedin, een adviesrichting aan de netbeheerder.

Bedrijven en organisaties staan met regelmaat voor grote strategische uitdagingen. En hoewel er intern vaak voldoende kennis in huis is, kan het inroepen van externe experts en ervaringsdeskundigen evengoed waardevolle inzichten opleveren. De Boardroom, een collectief van doorgewinterde (oud)bestuursleden dat bedrijven en organisaties geheel kosteloos helpt om toekomstbestendig te worden en te blijven, biedt hierbij uitkomst. Het project is een initiatief UPD; specialist op het gebied van procesoptimalisatie.

Selectieprocedure

De afgelopen maanden ontving De Boardroom enkele tientallen inzendingen van bedrijven die kampen met urgente uitdagingen. Getoetst werd onder andere of een vraagstuk voldeed aan de voorwaarden, maar ook of het vraagstuk in lijn lag met de expertise, visie en ervaring van de leden. De leden van De Boardroom selecteerden voor de kick-off het vraagstuk van Stedin Groep en reisden vrijdag 15 maart af naar het hoofdkantoor van de netbeheerder in Rotterdam.

Vraagstuk

De hoeveelheid werk voor bedrijven die betrokken zijn bij de energietransitie neemt enorm toe en verandert van inhoud, terwijl er nog veel onduidelijkheid heerst in welk tempo en welke richting dit plaats gaat vinden. Daarbij kampen veel organisaties met vergrijzing en toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, zeker waar het technische-, ict- en (data) analyse profielen betreft. Die trend, schaarste op de arbeidsmarkt en veranderende klantvraag, maakt het lastig om de koers voor de komende jaren – waarin Stedin naar verwachting o.a. circa 50.000 woningen van het gas zal halen – te bepalen. Het vraagstuk, dat in verband met organisatiegevoelige informatie niet in z’n geheel gedeeld kan worden, is om die reden zeer actueel én urgent.

Advies

Met gezamenlijk meer dan 100 jaar aan kennis en ervaring op het gebied van continu verbeteren en vernieuwen heeft De Boardroom, na een ‘pressure cooker-sessie’ van enkele uren, een gericht advies kunnen presenteren aan de directie van Stedin. Het advies moet de netbeheerder helpen om de komende jaren wendbaar te zijn om veranderingen op de arbeidsmarkt – o.a. door toedoen van de energietransitie – te kunnen opvangen.

De directie van Stedin sprak na afloop van “een geslaagde middag” en gaf het advies van De Boardroom – op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitstekend) – een 8. “Het advies heeft ons heel duidelijk aangegeven welke kant we op moeten/kunnen. Het laat ons zien wat onze valkuil is en welk effect dat heeft op onze bedrijfsvoering. Ik zou het niet zozeer een resultaatgericht advies noemen – door Aert Korteweg wel treffend verwoord als adviesrichting – waarmee we direct aan de slag gaan, als wel een duidelijk moment van bewustwording. En dat is mooier en blijvender dan een concreet advies.”

Aanmelden voor De Boardroom

Of het nu gaat om technologische ontwikkelingen, wijzigingen omtrent wet en regelgeving of krapte op de arbeidsmarkt; bedrijven en organisaties staan met regelmaat voor grote strategische uitdagingen. Om ondernemers die vastlopen bij het bepalen van de juiste koers te helpen, hebben zeven prominente (oud)directieleden van verschillende multinationals de handen ineen geslagen. Onder de naam ‘De Boardroom’ komen de leden één keer per maand samen om dezelfde dag nog advies uit te brengen aan bedrijven die tegen urgente strategische vraagstukken aanlopen.

Loop je tegen een urgente uitdaging aan waar de mogelijke oplossing mijlenver weg lijkt? Dien dan vandaag nog je vraagstuk in en krijg kosteloos advies van De Boardroom. Ga naar upd.nl/challenge-de-boardroom en bekijk de voorwaarden.