Wij maken ons kwaad over verspilling, u ook?

UPD geeft implementatiekracht

Missie

UPD is geboren uit de droom en de drive om de concurrentiekracht van de ‘BV Nederland’ te vergroten. We geloven en werken vanuit de Lean en Lean Six Sigma filosofie door bij onze klanten beweging te creëren richting dagelijks nadenken over verbeteren: minder verspilling, slimmer en gestructureerd werken aan de juiste prioriteiten, keten denken en effectiever samenwerken.

Het is onze missie onze klanten te helpen het operationeel resultaat te verbeteren en een permanente verbetercultuur te creëren en hiermee bij te dragen aan:

  • Het versterken van het bestaansrecht van de maakindustrie in Nederland
  • Een doelmatige overheid, een efficiënte, leefbare en veilige samenleving
  • Kwalitatief beter onderwijs en minder uitval van studenten uit het onderwijsproces
  • Het realiseren van kwalitatieve en betaalbare zorg
  • Het verbeteren van de concurrentiekracht van het MKB

Visie

Wij geloven in een aanpak waarin het ontwikkelen van lerend vermogen (lange termijn borging) wordt gecombineerd met het op korte termijn bereiken van aansprekende resultaten (zowel op inhoud als op gedrag). Een aanpak met verbeteringen die kleinschalig beginnen en langzaam maar zeker uitgroeien tot een onomkeerbare verandering die breed in de organisatie wordt doorgevoerd en omarmd.

Gezamenlijk met u bepalen we welke interventies nodig zijn, in welke volgorde en met welke snelheid deze gerealiseerd moeten worden. In alle gevallen streven wij een duurzaam resultaat na met als principe ‘voordoen, samen doen, zelf doen’. Uitkomst is een olievlek van enthousiasme waarin alle medewerkers continu op zoek zijn naar mogelijkheden om processen waarin zij een rol spelen op een uniforme wijze te verbeteren.

Cached on Mon 26/02 2:59