Verbetermethodes - om te komen tot duurzame resultaatverbetering

Methodes

Over welke methode wil je meer weten?

Om maar direct met de deur in huis te vallen; het gebruik van het woord methodes doet eigenlijk geen recht aan de filosofieën en principes die we hieronder bundelen. Het woord methode suggereert namelijk dat het een soort van handelswijze is die volgens het plug-and-play principe ingezet wordt. En dat is in veel gevallen niet zo.

Een methodische inzet van onderstaande filosofieën leidt in de meeste gevallen niet tot het gewenste resultaat. Wanneer organisaties zich beperken tot de inzet van tools en hulpmiddelen zal het resultaat op de korte termijn verbeteren. Op de langere termijn zullen de resultaten weer terugvallen naar het oorspronkelijke niveau.

De borging van de resultaten is namelijk afhankelijk van een verandering van werken en denken. Het gedachtegoed van de methode moet tot in de kleinste haarvaatjes van de organisatie begrepen en doorleefd worden. Het gevolg is dat er een lerende organisatie ontstaat waarin alle medewerkers continu streven naar verbetering.

Methodes in vogelvlucht

De leidende principes van de verschillende methodes hebben een belangrijke rol in onze aanpak. Afhankelijk van de doelen, ambities en huidige situatie van de organisaties maken we gebruik van een combinatie van verschillende methodes. Hieronder een kort overzicht van deze methodes.

Meer informatie over…