Master Black Belt Certificering met Internationale accreditatie | UPD

Master Black Belt Certificering

LCS niveau 3a & 3b

Het Lean Competency System (LCS) is in 2005 gestart door het Lean Enterprise Research Centre (LERC) van de Cardiff University om organisaties te helpen om gerichter en efficiënter Lean capaciteiten te ontwikkelen. Sinds de start is LCS uitgegroeid tot een toonaangevend certificeringsinstituut op het gebied van continu verbeteren en alle daarbijbehorende facetten.

Bij UPD zijn onze Lean opleidingen al sinds enige jaren geaccrediteerd door LCS, van de Orange Belt in Lean tot de Black Belt in Lean. Hiervoor kennen we – afhankelijk van de opleiding – LCS niveaus toe varierend van 1a (Awareness) tot 2a (Implementatie & Ontwerp). Sinds 2023 zijn wij het enige opleidingsinstituut in Nederland dat mag certificeren op de hoogste niveaus van LCS; 3a en 3b.

LCS certificeringsniveaus

LCS kent 7 niveaus waarop individuen de kennis en vaardigheden op het gebied van continu verbeteren kunnen certificeren. De niveaus zijn als volgt verdeeld:

 • 1a – Awareness
 • 1b – Diagnosis & Analysis
 • 1c – Improvement & Implementation
 • 2a – Implementation & Design
 • 2b – Implementation & Leadership
 • 3a – Strategic Enterprise
 • 3b – Strategic Supply Chain

Voor een compleet overzicht van de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de verschillende niveaus kun je dit document van LCS bekijken.

Lean en Continu Verbeteren

LCS hanteert een definitie van Lean Thinking zoals die opgesteld is door het Lean Enterprise Research Center. Deze definitie beperkt zich niet tot toepassing van Lean binnen Toyota, zoal de naam wellicht wel doet vermoeden. Lean Thinking binnen de definitie van LCS is een holistische, systemische aanpak voor continu verbeteren waarbij erkend wordt dat Lean en continu verbeteren veel meer is dan procesverbetering door de toepassing van vastgestelde tools en hulpmiddelen.

Binnen deze definitie dient Lean Thinking als paraplu voor een continu verbeterfilosofie waarin verschillende methodieken, filosofieën, tools en technieken toegepast kunnen worden. Hierbij val te denken aan elementen uit:

LCS erkend dat er verschillende methodes en filosofieën zijn die bijdragen aan het creëren van een cultuur van continu verbeteren. Daarbij wordt in acht genomen dat iedere organisatie uniek is en een unieke benadering nodig heeft om de gewenste resultaten te realiseren.

Certificeringsniveaus 3a en 3b

Het derde niveau van LCS richt op de Lean leiderschapskwaliteiten van de deelnemer. De vaardigheden en competenties die op dit niveau worden geaccrediteerd zijn gericht op:

 • Het vermogen om te denken in termen van processen, waardestromen en systemen. En het vermogen om leiding te geven aan systemen (zoals bedoeld in de definitie van systeemdenken);
 • Op strategisch niveau problemen kunnen herkennen en oplossen. En het vermogen om variatie en verspilling te herkennen op organisatie-niveau;
 • Toepasbare kennis over het lerend vermogen van mensen en organisaties en de kwaliteit om leiding te geven aan leren en verbeteren binnen de organisatie;
 • Toepasbare kennis over het gedrag van mensen binnen verbeterprogramma’s;
 • Het vermogen om visie, focus en richting aan te brengen binnen een organisatie.

In tegenstelling tot de andere LCS niveaus kan het derde niveau niet gecertificeerd worden door het volgen van een training die afgesloten wordt met een kennistoets of examen. Om op het derde niveau gecertificeerd te worden moeten deelnemers kunnen aantonen dat zij de vereiste kennis, vaardigheden en competenties succesvol hebben toegepast om een significante bijdrage te leveren aan continu verbeteren binnen de organisatie. Als onderdeel van het certificeringsproces moeten zij een presentatie geven aan een LCS panel, of een geaccrediteerde organisatie als UPD.

De niveaus 3a en 3b onderscheiden zich van elkaar in de schaalgrootte waarin de kennis en vaardigheden zijn toegepast, de mate van verantwoordelijkheid van de deelnemer binnen zijn/haar organisatie en mate van ervaring. Om in aanmerking te komen voor certificering op niveau 3 moeten deelnemers:

 • Beschikken over uitgebreide kennis van Lean en continu verbeteren en de daarbij behorende tools en technieken;
 • Kennis hebben over de strategische en tactische managementaspecten van een Lean implementatie;
 • In staat zijn om een continu verbeterstrategie te formuleren, implementeren en beheren over de volle breedte van een organisatie;
 • Beschikken over brede ervaring met het implementeren van continu verbeteren binnen verschillende organisaties;
 • Beschikken over uitgebreide en aantoonbare leiderschaps- en change management vaardigheden.

Waarde van de certificering

In Nederland zijn maar een beperkt aantal Master Black Belts. Over het algemeen zijn dit verbeterprofessionals die de titel van Master Black Belt (of strategisch programmamanager) dragen binnen hun organisatie, er zijn maar weinig Master Black Belts met een internationaal geaccrediteerde en erkende certificering. Een Master Black Belt met een LCS certificering heeft dus niet alleen een waardevol certificaat op zak, hij of zij onderscheidt zich van andere strategische programmamanagers door zich te verbinden aan een internationale accrediteringsorganisatie.

Een Master Black Belt certificering door UPD met een LCS accreditatie geeft opdrachtgevers en werkgevers de zekerheid dat de Master Black Belt beschikt over de nodige kennis, vaardigheden en competenties om het continu verbeterprogramma van de organisatie te begeleiden. En dat hij of zij al heeft bewezen deze kennis, vaardigheden en competenties succesvol in te kunnen zetten om de gewenste resultaten te behalen.

Contact