Advies Kritische Vrienden - UPD

Advies Kritische Vrienden

Komen tot een professionele verbetercultuur
De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda adviseren de minister en de staatssecretaris over professionalisering met hun advies ‘Naar een professionele cultuur op elke Nederlandse school in 2020’. Lees hier het advies.