Inschrijving subsidieregeling Schoolkracht van start - UPD

Inschrijving subsidieregeling Schoolkracht van start

Tot € 30.000,- subsidie voor onderwijsinstellingen

Vanaf 25 november is de subsidieregeling Schoolkracht geopend voor inschrijvingen. Onderwijsinstellingen in het PO, SO en VO kunnen tot 15 januari plannen indienen om aanspraak te maken op deze subsidie. Wat ons betreft een mooie kans om de onderwijskwaliteit te verhogen of een volgende slag te maken met digitalisering.

Doel van de subsidieregeling

Met deze regeling wordt een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal 30.000 euro per aanvraag, voor schoolleiders en leraren die werkzaam zijn in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs. De beurs is bedoeld als impuls voor schoolontwikkeling en het professioneel handelen van het team.

De subsidie dient als impuls en steuntje in de rug voor schoolleiders en leraren om tijd en ruimte vrij te maken om schoolontwikkeling op hun school nader vorm te geven, uit te werken, en er met hun collega’s in het team mee aan de slag te gaan (artikel 3, eerste lid). Uitgangspunt daarbij is kwalitatief goed of beter onderwijs voor de leerlingen, maar er liggen ook kansen in andere manieren van organiseren voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden (zoals vermindering werkdruk of creëren van meer ontwikkeltijd) en versterken van gevoel van eigenaarschap bij het team.
bron: staatscourant

Waar kan subsidie voor worden aangevraagd?

De subsidieregeling richt zich op 4 thema’s:

 • Verbeteren onderwijskwaliteit;
 • Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
 • Kansen(on)gelijkheid; en
 • digitalisering.

Hiervoor is in totaal € 5.000.000,- gereserveerd, waarbij een maximum van € 30.000,- per onderwijsinstelling wordt toegekend. Het maximum aantal instellingen dat de subsidie krijgt toegewezen is vastgesteld op 200. In het geval van overinschrijving wordt er geloot.

Inschrijven voor de subsidie

Schoolleiders of gemachtigde leraren kunnen een inschrijving doen voor de subsidie via het online inschrijfformulier. De inschrijving is geopend op 25 november en zal op 15 januari sluiten. Bij de aanvraag moet de aanvrager een beknopt, maar duidelijk activiteitenplan met begroting in te dienen. Dit plan dient de volgende onderdelen te bevatten:

 • een omschrijving van het doel, of combinatie van doelen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • een vermelding van het thema of een combinatie van thema’s, bedoeld in artikel 3, tweede lid, waarop de aanvraag zich richt;
 • een beschrijving op hoofdlijnen waarop de schoolontwikkeling zich richt;
 • een beschrijving van de activiteiten om tot verdere uitwerking en uitvoering van de schoolontwikkeling te komen;
 • de inzet en rollen van alle betrokkenen bij de schoolontwikkeling en de manier waarop het gehele team betrokken wordt;
 • de wijze waarop (wetenschappelijke) kennis en ervaringsdeskundigheid ingezet wordt;
 • de wijze van (intern) evalueren; en
 • de wijze waarop de in gang gezette schoolontwikkeling duurzaam voortgezet wordt, ook na afloop van de subsidietermijn.

Hulp nodig bij het opstellen van dit plan?

Bij UPD zijn we al ruim 15 jaar actief in het onderwijs. Van het verbeteren van de onderwijskwaliteit tot verbetering van de teamsamenwerking binnen onderwijsteams. Dit doen we van het Voortgezet Onderwijs tot universiteiten.

De onderwijsexperts van UPD helpen graag bij het opstellen (en uitvoeren) van het plan. Meer weten over deze hulp of over de subsidie-aanvraag? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.