Efficiëntie creëren met Direct Handling

De opdracht

In opdracht van een staalproducent heeft UPD een programma/interimbasis uitgevoerd. Dit programma betrof het integreren van een aangekochte firma—verantwoordelijk voor de inslag van goederen over water—binnen de afdeling Grond & Hulpstoffen Logistiek van de staalfabriek, verantwoordelijk voor inslag over weg en water. De opdracht bestond uit vijf delen:

  1. Het realiseren van één geïntegreerde afdeling schroot- en grondstoffenlogistiek.
  2. Het identificeren en realiseren van besparingspotentieel binnen de schrootlogistiek.
  3. Het analyseren van de commerciële mogelijkheden van de schrootlogistiek.
  4. Het organiseren en begeleiden van de toekomstige manager afdeling schroot- en grondstoffenlogistiek.
  5. Ideale Situatie:
    1. Opzetten business case Ideale Situatie Logistiek (o.a. Binnenhaven, VK, Weg-Water).
    2. Het beantwoorden van de vraag hoe om te gaan met de binnenhaven.

De uitvoering

Voor de opzet van de afdeling is gebruik gemaakt van Leantechnieken als Value Stream Mapping. De werkprocessen vormden de basis voor het bepalen en inrichten van de organisatiestructuur. De werkprocessen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn benoemd en operationeel ingericht met medewerkers in nieuwe functies. De aangekochte BV is ontmanteld en het personeel is geïntegreerd in de nieuwe organisatiestructuur. Daartoe zijn functieprofielen opgesteld en (her)waarderingen plaatsgevonden, waarbij adviesaanvragen OR noodzakelijk zijn.

Resultaat

Op basis van de werkprocessen is de efficiency van de interne logistiek aanzienlijk verbeterd door het programma ‘direct handling’. Dit efficiency-programma beoogd verliezen als gevolg van handling te reduceren op de aanvoer over de weg en het water. Als gevolg van de herinrichting zijn ook efficiency slagen gemaakt met een reductie van arbeidsplaatsen, zonder gedwongen ontslagen. Voor de planning en besturing van de operationele logistieke processen is een KPI-Management Dashboard ingericht. Daarbij wordt het grondstoffenverbruik dagelijks bewaakt en op basis van verbruik aangevuld. De wekelijkse bestel- en inkooporders worden hierop afgestemd, om de hoogte van de voorraden te beheersen.

Vanuit de nieuwe organisatie is een team samengesteld dat de opdracht kreeg een visie voor te leggen die rekening houdt met groeiscenario’s, continuïteit, scherper wordende milieueisen (geluid, stof, bodem), waarbij kostenverhoging richting de staalfabriek niet acceptabel zijn. Binnen de visie spelen maatschappelijk verantwoord ondernemen en ‘zelf doen’(concurrerend tov. uitbesteden) een belangrijke rol.