UPD helpt uw operationele resultaten blijvend te verbeteren

Consultancy, training en coaching door UPD

UPD is de partner die u helpt uw operationele resultaten blijvend te verbeteren. Met de nadruk op blijvend. We werken vanuit de filosofie van Lean, Lean Six Sigma en Agile. UPD heeft als missie om de concurrentiekracht van de BV NL te vergroten. Dit doen we door het operationeel resultaat van organisaties te verbeteren en een permanente verbetercultuur te creëren. Voor leiders willen we een bron van inspiratie zijn voor persoonlijke groei.

Financiële verbeteringen bij onze klanten afgelopen 5 jaar: € 270.116.000 

UPD beschikt over ruime, praktische bedrijfservaring en kennis van procesoptimalisatie binnen vrijwel iedere sector: overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, zakelijke dienstverleners, basisindustrie, logistieke dienstverleners. Wij worden nationaal en internationaal ingezet door organisaties met repeterende werkprocessen. Bij organisaties in vrijwel iedere branche hebben wij onze aanpak mogen bewijzen en meetbare resultaten geboekt. Goedkopere, leukere slimmere en snellere processen:

  • 20% – 35% lagere kosten
  • 10% – 25% meer efficiënt
  • 10% – 20% meer betrokken medewerkers
  • 20% – 40% verbeterde service en meer tevreden klanten
  • 50% – 90% kortere afhandeltijden

Totaal aantal Yellow, Orange, Green, Black en Master Black Belts opgeleid (afgelopen 3 jaar): 15.371

Een verbetering inzetten heeft alleen zin als die beklijft in uw organisatie en in de hoofden en handen van uw medewerkers. Het is implementatiekracht die het verschil maakt tussen winst of verlies. Wij zijn er trots op dat onze pragmatische en systematische aanpak aanslaat bij onze groeiende klantenkring van toporganisaties.