Hoe werkt het indienen van een vraagstuk?

Om het indienen en beoordelen van het de vraagstukken zo effectief mogelijk te maken hebben we dit proces in een aantal heldere stappen vormgegeven. Deze stappen kun je hieronder rustig nalezen.

Voorbereiding

Om te zorgen dat het selectieproces zo effectief en transparant mogelijk verloopt hebben we dit in 2 rondes verdeeld. In de eerste ronde hebben we wat algemenere informatie nodig, waar in de tweede ronde meer inhoudelijke informatie nodig is. Voor de eerste ronde vragen we de volgende gegevens op:

  • Contactgegevens
  • Naam van de MT Sponsor
  • Scope, Business Y’s, Prioriteit en Impact van het vraagstuk
  • Uiteenzetting van het vraagstuk
  • Informatie over de aansluiting van dit vraagstuk op de bedrijfsdoelstellingen.
Heb je al deze informatie paraat? Voer het dan op deze pagina in, de informatie wordt dan verzonden naar de Boardroom.

Ronde 1: Vraagstuk indienden

Nadat je de nodige informatie hebt verzameld is het indienen van het vraagstuk relatief eenvoudig. Het indienen kun je doen via deze pagina. Indien je alle benodigde informatie hebt ingediend, wordt het vraagstuk verstuurd naar de Boardroom.

Beoordeling door de Boardroom

Als je bij het indienen alle nodige informatie hebt aangeleverd, zal de Boardroom het vraagstuk bekijken. In eerste instantie zullen zij bekijken of het voldoet aan de voorwaarden. Indien dit het geval is, zullen zij beoordelen of het vraagstuk past bij de expertise, visie en ervaring van de leden. Indien beide lichten op groen staan, plaatsen we het vraagstuk op de shortlist en vragen we aanvullende informatie op.

Ronde 2: Aanvullende informatie

Het format voor de aanvullende informatie is gestandaardiseerd. Je kunt er dus voor kiezen om deze informatie vooraf al te verzamelen, of te wachten op het bericht van de Boardroom.

Inlezen door de Boardroom

Zodra de aanvullende informatie is ontvangen en beoordeeld, ontvang je van ons een datum. Dat is de datum dat de Boardroom bij jullie op locatie komt om in een werksessie tot een goed advies te komen. Zodra de datum definitief is, ontvang je ook een zogenoemde ‘Rider’. In dit document staan de benodigdheden voor de Boardroom op de dag dat ze op locatie zijn. Dit doen we om te zorgen dat de sessie zo effectief mogelijk benut wordt. Gelukkig zijn de leden geen popsterren. Dus verwacht geen eisen over een bakje M&M’s in één specifieke kleur, maar wel voldoende stroompunten, WiFi en breakout mogelijkheden.

Laatste voorbereidingen

In de aanloop naar de sessie met de Boardroom kunnen zij nog additionele vragen stellen. Afhankelijk van het type vragen kan het noodzakelijk zijn dat deze voorafgaand aan de sessie beantwoord worden. In andere gevallen volstaat het om de antwoorden voor te bereiden voor de geplande datum.

Voorbereidingen afgerond? Tijd om het vraagstuk in te dienen

Heb je de nodige informatie verzameld om het eerste gedeelte in te dienen? Dat kun je doen via deze pagina.