Herbert Vissers college aan de slag met verbeteren - UPD

Herbert Vissers college aan de slag met verbeteren

De procesbegeleiding van UPD onder begeleiding van Govert-Jan van Wijk heeft ons goed geholpen om meer inzicht te krijgen in hoe we zelf onze rendementen kunnen beïnvloeden. We hebben ons gedurende enkele maanden gericht op het onderdeel leesvaardigheid. Met ons collectieve brein hebben we antwoord proberen te geven op hoe dit onderdeel pedagogisch-didactisch en qua onderwijsprogramma verbeterd kan worden.

Vreemde ogen dwingen: het kan in onze sectie soms wat chaotisch zijn, maar Govert-Jan heeft de orde en voortgang goed bewaakt. Hij biedt nuttige tools die kluwen aan oorzaken hanteerbaar en overzichtelijk maken. Door te prioriteren op ernst/frequentie en resultaat/inspanning komen langzaam de belangrijkste do’s en don’ts bovendrijven. Het punt is wel dat Govert-Jan ons tot en met het verbeterplan/de borgfase begeleidt, maar daarna begint het werk pas echt. We zijn gelukkig dermate geïnspireerd dat we korte- en langetermijndoelen hebben en ons de komende jaren als sectie niet meer hoeven af te vragen waar we onze tijd en energie qua ontwikkeling en vernieuwing in gaan steken.

Scrumbord waarop de voortgang van alle acties wordt gemonitord.

Dirk van der Meulen, Docent Nederlands,
Uldrik Speerstra, Rector

https://www.hvc.nl/

Ook aan de slag met verbeteren? Neem vrijblijvend contact op met Joris van de Lindeloof via nummer 020 345 30 15 of email j.vandelindeloof@upd.nl.

Download hier gratis het VObeter of MBObeter handboek inclusief alle hulpbestanden.