Continuïteitsmaximalisatieprogramma voor mkb’ers van start

Met de officiële start van de samenwerking tussen Het Verenigd Ondernemers Fonds en UPD kan een uniek mkb-fonds nu écht beginnen met het eerste continuïteitsmaximalisatieprogramma in ons land voor mkb’ers.

Continuïteitsmaximalisatieprogramma

Ondernemers die zich op termijn willen terugtrekken uit hun succesvolle mkb-bedrijf, maar tegelijkertijd de continuïteit van hun onderneming willen waarborgen, kunnen een beroep doen op het continuïteitsmaximalisatieprogramma dat is opgezet door het Verenigd Ondernemers Fonds en zal worden uitgevoerd door UPD.

Ondernemers willen ondernemen

Het Verenigd Ondernemers Fonds is in 2017 aan de ene kant opgericht om particuliere beleggers betere toegang te geven tot het mkb. Aan de andere kant zag oprichter en algemeen directeur Anthony Degenaar dat steeds meer directeur-grootaandeelhouders (dga’s) worstelden met opvolgingsvraagstukken. Hoe vind je immers een partij die niet uit is op het maximaliseren van de winst, maar die de onderneming juist op lange termijn verder laat groeien?

Bovendien zag Degenaar dat veel ondernemers graag willen ondernemen in plaats van managen. Voor deze ondernemers heeft Het Verenigd Ondernemers Fonds een uniek continuïteitsmaximalisatieprogramma opgezet dat de onderneming onafhankelijk maakt van haar dga. Bovendien biedt Het Verenigd Ondernemers Fonds particulieren een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid. Anthony Degenaar: “Het mkb is dé banenmotor van Nederland en daarmee een logische keuze voor een particuliere investering.”

Samenwerking UPD en Verenigd Ondernemers Fonds

Zowel UPD als het Verenigd Ondernemers Fonds is enthousiast over mkb’ers en de mogelijkheden die zij hebben om verder te groeien door te ondernemen. Jeroen van Schreven, algemeen directeur van UPD: “Wij weten dat we met dit continuïteitsmaximalisatieprogramma het onbenutte potentieel van mkb-ondernemingen boven tafel krijgen en kunnen inzetten. De pragmatische werkwijze van het Verenigd Ondernemers Fonds sluit hier naadloos op aan.”

UPD en Alfa Accountants zullen het continuïteitsmaximalisatieprogramma met voor iedere geselecteerde mkb’er op maat praktisch begeleiden en ondersteunen. Anthony Degenaar, initiatiefnemer van het Verenigd Ondernemers Fonds, vult aan: “Ons doel is om met deze samenwerking mkb-ondernemingen te verrijken met onze kennis en kunde. Deze samenwerking is een belangrijke, volgende stap in de uitvoering van ons continuïteitsmaximalisatieprogramma voor ondernemers die met bedrijfsopvolging bezig zijn.”

Het doel van het continuïteitsmaximalisatieprogramma is dat de mkb’er onafhankelijk wordt van de dga en daardoor dus bedrijfsopvolging mogelijk is. Hierdoor kan de ondernemer weer ondernemen.

Het Verenigd Ondernemers Fonds

Het Verenigd Ondernemers Fonds is in 2017 opgericht om een brug te slaan tussen het mkb en particuliere beleggers. Het fonds bestaat voor 3,1 miljoen euro uit eigen vermogen en 12 miljoen euro uit GroeiObligaties die worden geëmitteerd via de Van Lanschot Onderhandse markt. Voor particulieren is het nog steeds mogelijk om in te stappen en om te investeren in de banenmotor van Nederland. Bovendien kunnen ondernemers zich nog aanmelden om in aanmerking te komen voor deelname aan het unieke continuïteitsmaximalisatieprogramma. Lees meer over het Verenigd Ondernemers Fonds en de risico’s in de door de AFM getoetste prospectus op www.verenigdondernemersfonds.nl.