De reis van het VAVO Lyceum van Twente - UPD

De reis van het VAVO Lyceum van Twente

De opdracht

UPD (UPD) werd gevraagd een analyse van knelpunten in het proces de ‘Leerlingreis’ te maken, van intake tot en met uitstroom van leerlingen. Op basis van de MBObeter-light analyse van UPD moeten voorstellen tot verbeteringen worden geïdentificeerd, die leiden tot het verbeteren van de ‘Leerlingreis’, om zodoende de daling in het aantal leerlingen te stoppen. Als randvoorwaarde wordt meegegeven dat het VAVO moet blijven voldoen aan de norm van de onderwijsinspectie t.a.v. de School- en Centraal-schriftelijke Examens (SE en CE).

De situatie

Binnen het ROC Twente bestaan een aantal opleidingen, waaronder VAVO Lyceum van Twente. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) voor mensen vanaf 18 jaar, biedt de mogelijkheid om in één jaar een diploma voor het voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO en Atheneum) te behalen. De opleiding kampt met dalende leerlingaantallen. Het management wil dit probleem aanpakken door het team te versterken.

De uitvoering

In overleg met de opdrachtgever is besloten om zowel een analyse te maken op basis van persoonlijke drijfveren als op basis van een MBObeter-light analyse. Het gehele team is hierbij betrokken. Dit team bestaat uit docenten en ondersteunende afdelingen. Gekozen is om gebruik te maken van de methodiek Management Drives (MD) en een op maat gemaakte versie van een MBObeter-light analyse. Deze is vertaald naar een VAVObeter-light analyse.

De MD-methode onderscheidt zes stijlen van leiderschap vanuit zes drijfveren. Leiderschap en drijfveren zijn nauw met elkaar verbonden. De leiderschapsstijl toont de kracht van de persoonlijke drijfveren, wanneer deze ten volle worden benut. Onder begeleiding van UPD heeft de drijfveren analyse (MD) geresulteerd in:

  1. Verbetering van het onderlinge begrip en daarmee versterking van het team.
  2. Constructief gebruik in de gesprekkencyclus (functioneringsgesprekken) open, eerlijk en opbouwend.
  3. Samenstelling van een projectteam om de VAVObeter-light analyse van de ‘Leerlingreis’ uit te voeren.

Conclusie

De VAVObeter-light analyse heeft geleid tot een verbeterplan dat zich richt op Onderwijs en Studieloopbaanbegeleiding (SLB). Het doel is leerlingbegeleiding op maat, zowel binnen- als buiten de klas (interactief- en gedifferentieerd onderwijs). Hiertoe zijn drie projectgroepen ingericht om inhoudelijk en organisatorisch verbeteracties te benoemen, waarbij gebruik is gemaakt van het 5 Box model. Dit heeft geresulteerd in het concreet maken van de door het team ‘gedroomde leerlingbegeleiding’ met gepersonaliseerd onderwijs en een dashboard voor het leerling volgsysteem (LVS). vavo businesscaseHet kwaliteitshandboek, waarin de ‘gedroomde Leerlingreis’ is vastgelegd en een handboek met procesbeschrijvingen en behorende rapportages, vormen de basis voor de implementatie en borging van het onderwijs van het VAVO Lyceum van Twente.

De reis van het VAVO Lyceum van Twente heeft er ertoe geleid dat innovatiegelden zijn ontvangen vanuit het OC&W om de betreffende kwaliteitsafspraken in de blauwdruk door te voeren.

De reis van het VAVO Lyceum van Twente en UPD is nog niet afgelopen! Management Drives, projectmatig werken, verbeter- en planborden helpen bij het vervolgen van een sterk team en een permanente verbetercultuur.

De cultuur van opbouwend aanspreken is verbeterd en de teamspirit is verhoogd.

ConrectorVAVO Lyceum Twente