Continu verbeteren met een Teamselfie

mona-lisa

 • Wilt u niet méér plannen maken, maar de uitvoering op teamniveau efficiënt evalueren en op basis daarvan bijsturen?
 • Heeft u binnen uw organisatie ambities geformuleerd en wilt u helder inzicht in welke bijdrage teams aan deze ambitie leveren?
 • Hebben uw teams behoefte om de pdca-cyclus beter te doorlopen?
 • Vindt u teamontwikkeling belangrijk en staat het ontwikkelen van een lerende cultuur voor u centraal?

Als het antwoord op een van bovenstaande vragen ‘ja’ is, dan is de Selfie een geschikt hulpmiddel voor uw organisatie om uw doelen te bereiken.

Wat is de Selfie?

De Selfie is een concept dat teams efficiënt ondersteunt bij het volledig doorlopen van de pdca-cyclus. Deze Selfie geeft uw organisatie inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het bereiken van uw strategische- en teamdoelstellingen. Om teams zo min mogelijk te belasten wordt direct gekeken naar in hoeverre teams voldoen aan de wettelijke eisen. Het concept van de Selfie bestaat uit een online zelfevaluatie en een procesgang waarbinnen teams daadwerkelijk met de resultaten aan de slag gaan. De Selfie is onderdeel van de pdca-cyclus en draagt hiermee bij aan een permanente verbetercultuur die medewerkers van uw organisatie op teamniveau invullen.

De Selfie enquête wordt door alle teamleden ingevuld en bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De strategische doelstellingen (kwaliteitsdoelstellingen) binnen uw organisatie.
 2. Team samenwerkingsrollen.
 3. Specifieke teamambities.

Na het invullen van de Selfie ontvangt u per team en op afdelings- en organisatieniveau een rapportage met daarin de stand van zaken in relatie tot de ambities uit bovengenoemde onderdelen. De resultaten van de Selfie worden in een teamsessie per team besproken, waarin het inzicht in de huidige situatie met elkaar wordt gedeeld. Op basis van de Selfie rapportage worden successen besproken en gevierd, en tegelijkertijd (nieuwe) prioriteiten bepaald om aan te pakken. De prioriteiten kunnen worden opgenomen in het teamplan of kunnen direct worden aangepakt (quick wins).

team-selfie

Hoe werkt de Selfie?

Het proces van de Selfie ziet er als volgt uit:

 1. Medewerkers ontvangen een uitnodiging om de Selfie in te vullen.
 2. Medewerkers vullen de Selfie in. De gegevens worden opgeslagen en op organisatie-/ teamniveau wordt een rapportage gegenereerd
 3. Analyseren van de uitkomsten uit de rapportage als voorbereiding op de teamsessie
 4. Teamsessie: in teamverband de uitkomsten van de Selfie bespreken. Leidinggevende van het team maakt 1 geconsolideerd beeld namens het gehele team.
 5. Prioriteiten bepalen voor het hele team en op basis daarvan het teamplan bepalen.

De kracht van de teamsessie is dat het teambeeld gedragen wordt door het team en dat men zich eigenaar voelt van het teamplan en de benodigde verbeteracties. De Selfie draagt hiermee bij aan de lerende organisatie, teamprofessionalisering en een continu verbetercultuur.

Wilt u een indruk van de Selfie krijgen?

Hebt u interesse om de Selfie binnen uw organisatie te gebruiken? Wilt u weten hoe u de Selfie op maat kunt maken? Neem dan contact op met Joris van de Lindeloof via e-mail of telefoonnummer 020 – 345 30 15.