Ervaren, multidisciplinaire teams met uitstekende sectorkennis

Sectoren

Multidisciplinaire teams met specifieke sectorkennis

Onze dienstverlening is gebaseerd op stevige inhoudelijke kennis gecombineerd met een enorme drive en kennis van de sectoren waarin we opereren. We zorgen dat de multidisciplinaire teams vertrouwd zijn met de kenmerken, eigenaardigheden en specificaties die gangbaar zijn in de sector.

sectoren

Zo zorgen we dat onze dienstverlening naadloos aansluit op de omgeving van de organisatie die we ondersteunen. Hierdoor zijn de resultaten die we behalen aanzienlijk beter dan een ‘one-size-fits-all’ aanpak.

Onderwijs

Als grondlegger van de MBObeter methode vestigden we ruim 15 jaar geleden onze naam in in onderwijsland. Vanaf dat moment zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende partner voor onderwijsinstellingen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het verlagen van de studentenuitval en het creëren en borgen van de kwaliteitscultuur. We helpen onderwijsinstellingen en teams om vanuit eigen kracht duurzaam te verbeteren en te vernieuwen. Zo kunnen ze kwalitatief goed onderwijs bieden wat van waarde is voor de student, maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor nu en in de toekomst.

De onderwijssector is continu in beweging. Fusies, centralisatie en decentralisatie zijn aan de orde van de dag. Wij helpen instellingen in dit soort situaties versneld naar stabiliteit en kwaliteitsgroei. Terwijl we helpen om resultaatverantwoordelijke teams, eigenaarschap op de kwaliteits-cultuur en agenda en een lerende organisatie te bewerkstelligen.

Meer over onze dienstverlening voor het onderwijs

(Semi-)overheid

De burger stelt in toenemende mate hoge eisen aan de overheid. Van transparantie tot gebruikersgemak, de burger wordt meer en meer een traditionele consument. De maakt dat de overheid – net als commerciële instellingen – zich continu moet aanpassen aan de wensen en eisen die de burger ze stelt. Een continue transformatie naar een wendbare en klantgerichte overheid.

Dit stelt veel overheidsinstellingen – bijvoorbeeld gemeenten – voor lastige vraagstukken. Hoe zorgen ze dat ze wendbaar genoeg zijn? Hoe richten ze de samenwerking in? Zowel binnen het team als team overstijgend? En hoe ontsluiten ze de verbeterkracht die schuilt in de interne organisatie? Wij helpen overheidsinstellingen die contact hebben met de burger bij het aangaan van deze uitdagingen.

Meer over onze dienstverlening voor de overheid

Financiële dienstverlening

Veranderende wet- en regelgeving hebben een flinke impact op financiële dienstverleners. Deze impact is merkbaar op de gehele organisatie en dwingt organisaties om de businessmodellen en bedrijfsstrategieën te veranderen. De toenemende vraag naar transparantie en gebruikersgemak van de klanten zorgt ervoor dat organisaties versneld digitale transities moeten maken en nieuwe technologieën snel en effectief moeten kunnen adopteren.

Dit alles vraagt om extreme wendbaarheid, van strategie tot operatie en van innovatie tot procesbeheersing.

Logistiek en Supply Chain

De Covidpandemie heeft als een onverwachte stresstest gefungeerd voor de Logistiek en Supply Chain. En terwijl het belang van de sector onderstreept werd, werden ook de zwakheden zichtbaar. Van onbetrouwbaarheid van processen tot het onvermogen om wendbaar te zijn. Klanttevredenheid, medewerker tevredenheid en marges stonden direct onder druk, terwijl de vraag exponentieel is toegenomen.

Waar de vraagexplosie ondertussen onder controle is, zijn veel organisaties nu bezig met de voorbereidingen voor de post-covid wereld. Hoe gaan ze om met de extra opgebouwde capaciteit? Hoe zorgen ze dat ze in de toekomst wendbaar genoeg zijn? En hoe kunnen ze met nieuwe technologieën processen betrouwbaarder maken en de klanttevredenheid verhogen?

Zakelijke Dienstverlening

Zakelijke dienstverleners staan onder constante druk. Druk om toegevoegde waarde te leveren aan klanten om de prijsdruk te beantwoorden, druk om onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie en druk om de beste mensen te vinden en te behouden.

Veel organisaties zien digitalisering als antwoord op deze continue druk. Digitalisering gaat echter verder dan het gebruik van technologie en het automatiseren van processen. Een digitale organisatie vraagt specifieke capabilities en een cultuur waarin continue verandering en verbetering de norm is.

Wij helpen zakelijke dienstverleners bij het creëren van een lerende cultuur waarin verandering en verbetering mogelijk is. Zo kunnen ze sturen op de ultieme klantbeleving en de continue druk het hoofd bieden.

Industrie

De industrie is een belangrijke sector voor Nederland en de Nederlandse economie. Niet alleen door de directe bijdrage die zij doen aan bijvoorbeeld de export, maar net zo min door de invloed die de sector heeft op bijvoorbeeld de dienstverlenende sector.

De industrie is in Nederland verreweg de grootste aanjager van innovatie en technologische ontwikkelingen. Deze continue verandering en verbetering in deze sector is ook nodig om de concurrentie (nationaal en internationaal) en de continue prijsdruk het hoofd te bieden.

Metaalindustrie (kleinmetaal en metalektro / grootmetaal)

De verwachtingen voor de metaalindustrie zijn – ook in coronatijd – voorzichtig positief. Om te profiteren van deze positieve marktontwikkelingen moeten organisaties in de sector duurzame keuzes maken en blijven innoveren. De verwachting is bovendien dat de prijsdruk – ondanks de groeiende vraag – zal blijven toenemen.

Klanten en consumenten hechten in toenemende mate waarde aan het duurzame en circulaire karakter van leveranciers uit de metaalindustrie. Daarbij legt de overheid en de EU steeds strengere regels op ten aanzien van de duurzaamheid. Voor veel organisaties in de metaalindustrie betekent dit dat zij duurzame veranderingen in het productieproces moeten doorvoeren. Terwijl ze moeten blijven innoveren om concurrentie voor te blijven en de klanttevredenheid hoog te houden.

Dit alles vraagt om een stevige strategie die wendbaar genoeg is om met alle veranderingen om te gaan. Wij helpen organisaties in de metaalindustrie bij het realiseren en operationaliseren van de strategie.

Food

De Nederlandse foodindustrie is relatief verzadigd waardoor organisaties de groei buiten de landsgrenzen van Nederland moeten zoeken. Tegelijkertijd is de keten in Nederland enorm aan het consolideren. Supermarkten krijgen in toenemende mate enorme macht door de schaalgrootte wat zich vertaalt in een hoge prijsdruk voor organisaties in de foodindustrie.

De eindconsument wordt ondertussen ook steeds veeleisender. Dat betekent voor organisaties in de foodindustrie dat de volumes per product lager wordt en de variëteit in het aantal producten substantieel toeneemt. Dit alles heeft weer gevolgen voor het productieproces en de distributie van de producten.

Dit alles leidt tot een sector waarin betrouwbaarheid van de processen, innovatie, wendbaarheid en circulariteit de boventoon voeren.

Overige sectoren

Behalve de sectoren die we hierboven hebben beschreven, zien we vaak dat onze dienstverlening met succes wordt ingezet binnen:

  • Zorg & Welzijn
  • Bouw & Infra
  • Woonsector

Meer weten over UPD consulting?

Guyonne Schellings UPD

Neem voor meer informatie over strategierealisatie en continu verbeteren contact op met Guyonne Schellings via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: contact@upd.nl