Continu Verbeteren als concurrentievoordeel | UPD Consulting

Continu Verbeteren

Gelijktijdig verhogen van de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit

Continu verbeteren staat tegenwoordig bij veel organisaties hoog op de agenda. Door continu te verbeteren blijven ze flexibel om in te spelen op de veranderingen om zich heen. En werken ze gelijktijdig aan het verhogen van de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit.

Continu verbeteren levert concurrentievoordeel

Het komen tot continu verbeteren brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Want hoe zorg je dat continu verbeteren opgenomen wordt in de cultuur en geen middel wordt om op korte termijn de resultaten te beïnvloeden? Dat medewerkers niet verdwalen in een doolhof van verbeterinitiatieven? En dat veranderingen en verbeteringen duurzaam zijn?

Continu verbeteren en leren

De wereld verandert sneller dan ooit. En waar organisaties voorheen het concurrentievoordeel haalden door zaken als prijs, product en marktpositie is dat vandaag de dag volkomen anders. De echte winst voor organisaties is te behalen in de snelheid van leren en hun vermogen om zichzelf aan te passen. De succesvolste organisaties van morgen zijn diegene die het snelst kunnen leren en dit leervermogen kunnen inzetten om zich continu aan te passen en te verbeteren.

De kracht van continu verbeteren zit dus niet alleen in een continu verbeterend product of een betere dienstverlening. De kracht zit voornamelijk in het lerend vermogen van de organisatie. en wanneer wij organisaties helpen bij het omarmen van een continu verbeterstrategie, is het lerend vermogen één van onze speerpunten. De filosofieën, tools en technieken kunnen alleen succesvol ingezet worden, als iedereen binnen de organisatie de nodige mindset omarmt. Daarom werken wij met een aanpak waarbij mens en methode hand in hand gaan.

Resultaten

We zien dat organisaties die continu verbeteren in alle lagen van de organisatie hebben omarmd, significante resultaten behalen op het gebied van:

  • Klanttevredenheid: Tevreden klanten zijn de basis van succes voor vrijwel iedere organisatie. Door continu te verbeteren en de organisatie in te richten op het creëren van maximale klantwaarde, stijgt de klanttevredenheid.
  • Medewerkertevredenheid: Er zijn oneindig veel redenen te bedenken voor continu verbeteren. Maar de belangrijkste is misschien wel, dat het gewoon leuk is. In onze trajecten zien we dat we de eerste indicator die stijgt, de medewerkertevredenheid is. Mensen vinden het leuk samen een probleem op te lossen, van elkaar te leren en invloed te hebben op de nieuwe manier van werken.
  • Productiviteit: Productiviteit draait om de juiste balans tussen effectiviteit en efficiëntie. Oftewel, het juiste doen met de benodigde middelen met zo min mogelijk verspilling. Door verspillingen in processen te elimineren en zoveel mogelijk te richten op waardetoevoegende activiteiten wordt de productiviteit verbeterd. En door de verbeteringen te borgen worden de behaalde resultaten duurzaam.

Van langetermijndoelstellingen tot sturing op de werkvloer

We helpen organisaties om te komen tot continu verbeteren door een combinatie te maken tussen mens en methode, maar ook door te zorgen dat langetermijndoelstellingen zo concreet worden dat er op gestuurd kan worden op de werkvloer. Voor duurzame resultaten is het essentieel dat de hele organisatie, van leiderschap tot operatie, de cultuur van continu verbeteren begrijpt, omarmt en doorleeft.

Door te zorgen dat de langetermijndoelstellingen zo concreet zijn dat er op de werkvloer op gestuurd kan worden, begrijpt iedereen binnen de organisatie zijn of haar rol in het behalen van de doelstellingen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid, eigenaarschap en uiteindelijk voor betere resultaten.

Beproefde methodes voor continu verbeteren

Tijdens onze trajecten maken we gebruik van beproefde methodes voor continu verbeteren. En omdat geen enkele organisatie gelijk is maken we slimme combinaties tussen verschillende methodes, zoals:

Deze beproefde methodes vullen we aan met technologische best-practices als process mining en robotic process automation. Zo creëren we samen met onze opdrachtgevers trajecten die bijdragen aan het continu verbeteren van de resultaten op een duurzame en toekomstbestendige wijze.

Ontwikkeling van inhoud en mindset

Om duurzame resultaten te behalen is een ontwikkeling op het gebied van inhoud en mindset nodig. Een combinatie van hard en hart zoals we dat noemen. Hiermee bedoelen we dat de verbeteraanpak altijd bestaat uit een methodologische aanpak (hard) en een menselijke kant (hart). Zo werken we gelijktijdig aan:

  • Identificatie en verzilvering van het verbeterpotentieel
  • Realiseren van doorbraken
  • Invoeren, doorvoeren en borgen van continu verbeteren binnen iedere laag
  • Verandering van mindset van de medewerkers
  • Acceptatie en het bespreekbaar maken van weerstand
  • Nemen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van eigenaarschap

Hoe kunnen we helpen?

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van Continu Verbeteren? We vertellen er graag meer over. Neem daarvoor contact op met Peter Potters via onderstaande gegevens.

  Telefoon: 06 – 30 176 872
  Email: p.potters@upd.nl