Consulting Nieuws & Artikelen - Altijd op de hoogte | UPD

Rondetafelbijeenkomst – Verandermanagement in het onderwijs

Als directielid binnen het onderwijs sta je voor de uitdaging om veranderingen succesvol door te voeren in jouw instelling. Of het nu gaat om flexibilisering van het onderwijs, een leven lang leren of het stimuleren van samenwerking binnen teams, effectief verandermanagement is cruciaal voor het behalen van duurzame resultaten. Het begeleiden van verandering binnen een

UAF en UPD verlengen samenwerking

De samenwerking tussen Stichting voor Vluchtelingen UAF en adviesbureau/opleider UPD is verlengd met drie jaar, waarbij nog meer maatwerk aan gevluchte studenten en professionals geboden kan worden. Sinds 2019 is UPD als partner verbonden aan het UAF, de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst is tot in ieder geval 2025 verlengd. Het doel van de samenwerking blijft onveranderd: het

Koffiesessies bij UPD

Een organisatie waar continu verbeteren en vernieuwen is opgenomen in het DNA; wat ons betreft is het de sleutel naar succes voor veel organisaties. Maar de transformatie hiernaartoe kan soms voelen als een flinke opgave voor bestuurders, directieleden en strategisch programmamanagers. Er bestaat namelijk geen standaard routekaart naar succes. En ongeacht de voorbereidingen, de gedetailleerde

Verslag Ronde tafel voor gemeenten

Naar aanleiding van een publicatie in het magazine van de VNG organiseerden we op 26 april 2022 een ronde tafel voor gemeenten. Deelnemers van meer dan 10 verschillende gemeenten vonden hun weg naar deze prachtige locatie.

Uitbreiding People & Change

Sinds 21 september 2021 heeft Chantal Dekker zich aangesloten bij het UPD Team. We spreken haar over deze overstap van internationale corporates naar een oerhollands ‘boutique’ consultancy kantoor.

Leidt meer capaciteit tot meer werkdruk?

Gemeenten hebben hun handen vol. Het werk stapelt zich op en door veranderingen in de samenleving en wet- en regelgeving is het einde nog niet in zicht. Medewerkers werken op volle kracht met alle ziekte- en uitvalrisico’s van dien. Logischerwijs is er geen tijd om het werk beter of slimmer in te richten. Maar is dat wel zo logisch?

Ronde tafel voor gemeenten

Tijdens deze ronde tafel brengen we collega-gemeenten en experts bij elkaar waarbij ze in een interactieve sessie, praktische handvatten ontdekken om de werkdruk te verminderen en hardnekkige patronen die hieraan bijdragen te doorbreken.

‘Kijk in de ogen van de student. Wat heeft deze nodig?’

Gepersonaliseerd onderwijs is populair als nooit tevoren. Veel scholen zien de meerwaarde van dit concept waarbij de student en zijn of haar individuele leerproces centraal staat. Maar van een concept op papier naar een werkbaar model in de praktijk is nog een grote stap. In dit artikel behandelen we vijf punten die onderwijsinstellingen helpen om de kans op succesvolle invoering van gepersonaliseerd onderwijs te vergroten.

Artikel: Aan de slag met gepersonaliseerd leren

UPD open opleidingen
In het vakblad Profiel (september 2021) is een artikel verschenen onder de titel “Aan de slag met gepersonaliseerd leren”. Het artikel is geschreven door Marissa Reubsaet, Andrea Klaeijsen (beide werkzaam bij het Vista College) en collega Lejla Brouwer-Hadžialić van UPD. In het artikel beschrijven zij de ontwikkelingen bij het team Haarverzorging op het gebied van

Digitalisering van processen: een zegen of meerkoppig monster?

Het digitaliseren van service- en productieprocessen is al jaren gaande. Toch blijkt het een uitdaging voor organisaties om duurzame en substantiële meerwaarde uit digitalisering van processen te halen. De verwachtingen zijn vaak optimistisch, terwijl in de praktijk de resultaten vaak achterblijven. Hieronder een overzicht van succesfactoren en nieuwe vaardigheden voor medewerkers om digitalisering echt voor

E-Learning bij Saxion

Speciaal voor de eigen medewerkers ontwikkelde de hogeschool Saxion samen met UPD een op het onderwijs gerichte e-learningmodule voor een ‘orange belt training’ in het kader van Lean. Kleine verbeteringen aanbrengen in de eigen werkomgeving. Dat is waar de module en training zich op richten. De online module bereidt medewerkers hierop voor. ‘Zij kijken nu

De 7 pijlers voor goed presterende teams

Organisaties kunnen blijvend concurrentievoordeel creëren door de potentie van mensen te ontsluiten en de samenwerking binnen teams te optimaliseren. Lees hier de 7 pijlers die hier direct aan bijdragen.

Lean werken bij de Universiteit Maastricht

Maastricht University is 4 jaar geleden gestart met het toepassen van Lean in de dagelijkse werkpraktijk. Bekijk hier hoe de afgelopen 4 jaar verlopen zijn en wat de resultaten zijn voor jongste en meest internationale universiteit van ons land.

De Omgevingswet

De Omgevingswet is recent weer uitgesteld naar 1 juli 2022. Toch mag dit voor gemeenten geen reden zijn om plannen die de organisatie wendbaar en klantgericht maken, op de lange baan te schuiven. Zo’n integraal transformatieproces is immers complex en vraagt tijd. Hoe eerder gemeenten werken volgens de principes van deze wet, hoe beter. Temeer

De weg naar excellent onderwijs

Mbo-schoolbesturen worden met ingang van het nieuwe Onderzoekskader van de Inspectie sterker aangesproken op kwaliteitssturing. Het doel: een betere onderwijskwaliteit. Aan besturen de uitdaging om onderwijsteams te stimuleren de kwaliteit te verbeteren. De Inspectie beoordeelt met ingang van het nieuwe Onderzoekskader op 1 augustus 2021, meer nog dan nu, mbo-schoolbesturen op hun vermogen tot sturing

Eerste hulp bij ongewenste resultaten

Als je begeleiding even niet het gewenste resultaat oplevert, wijt je dat misschien aan van alles en nog wat, maar niet aan jezelf. Toch vraagt professionalisering om zelfonderzoek en leren van je eigen fouten. Bijvoorbeeld met de methodiek ‘Reflecteren in Actie’. Bovenstaande introductie is afkomstig uit het artikel ‘Eerste hulp bij ongewenste resultaten’ wat in

Een sterke kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur blijft niet alleen een veelbesproken onderwerp, het blijft voor veel onderwijsinstellingen ook een ietwat ongrijpbaar begrip. Want, wat is cultuur precies en hoe kunnen onderwijsinstellingen zorgen dat cultuurelementen duurzaam geborgd worden? Reflecteren in Actie is op het laatste een steeds vaker voorkomend antwoord. Kwaliteitscultuur volgens de onderwijsinspectie Het begrip kwaliteitscultuur kent verschillende definities. In

Je eigen ongelijk organiseren

Macht en tegenmacht binnen organisaties
Waarom willen we toch altijd het liefst samenwerken met gelijkgestemden? Of beter nog: met mensen die onze ideeën de hemel in prijzen. Natuurlijk, ze strelen ons ego. Bovendien kunnen we zonder tegenspraak sneller schakelen. Maar de beslissingen worden er niet beter van en kunnen ontaarden in ware rampen.

Digitale transformatie? Eerst maar eens de basis op orde

Digitale transformatie is een uitdaging waar menig organisatie van wakker ligt. Het is tenslotte ingrijpend en raakt het wezen van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wil geen bedrijf de ‘boot missen’. Toch is zo’n digitale transformatie lang niet altijd nodig. Wie de basis op orde heeft, creëert al flink wat concurrentievoordeel. Internet of Things, Blockchain, Machine Learning,

Gooi er maar een training tegenaan

Tegenvallende salesresultaten? Boek maar een verkooptraining. Is de werkdruk van de medewerkers te hoog? Misschien moeten ze dan een workshop Time Management gaan doen? Training en opleiding wordt binnen veel organisaties aangedragen als oplossing voor allerhande problemen. We noemen dat de trainingsreflex. De Dikke van Dale definieert een reflex als “een snelle onbewuste reactie op

Hogere kwaliteit & lagere kosten

Winstmarge is een primair onderwerp van gesprek voor veel organisaties. Ongemerkt vallen MT’s nog wel eens terug op de reflex om zich te focussen op de reductie van fte’s. Onze ervaring leert dat een focus op kosten zorgt voor een lagere kwaliteit van de dienstverlening. Dit zorgt voor een lagere winstmarge, met een neerwaartse spiraal

Versterking op het gebied van Agile, teamcoaching en verandermanagement

De tijd waarin we leven wordt overheerst door de Corona-pandemie en de maatregelen die in dat kader getroffen worden. Dat heeft invloed op onze klanten en op ons. Geen reden om stil te zitten, integendeel. We blijven onze dienstverlening continu verbeteren en verbreden en investeren in onze toekomst. In dat kader zijn we bijzonder blij

Statushouders ronden met succes Green Belt in Lean opleiding af

Nadat in oktober een zestal statushouders de unieke kans kreeg om geheel kosteloos deel te nemen een Green Belt in Lean opleiding bij advies en trainingsbureau UPD, hebben alle zes de deelnemers eind december het gehele traject van in totaal zes dagen met succes doorlopen. Het kosteloos opleiden van statushouders is onderdeel van het langdurige

“Wij willen geen teleurgestelde studenten aan onze balie”

Veel HvA-ers hebben het afgelopen jaar kennisgemaakt met Lean als methodiek om processen te verbeteren. En niet zonder resultaat, zo bleek op de Lean Orange Belt terugkomdag op 20 september. Rosalie Deen (teamleider Onderwijsbureau AMFI sinds september 2015) en Natalie Kammeron (medewerker Onderwijsbureau AMFI sinds 2013) delen hieronder hun positieve ervaringen. Wat was voor jullie

Continu verbeteren binnen de NHTV

Vanaf het begin van de samenwerking met UPD was de professionaliteit zichtbaar en voelbaar. Altijd op tijd, gedegen voorbereid, bekwaam en goed georganiseerd. Ze hebben getoond goed in staat te zijn zich in te leven in wie wij zijn als organisatie, afdeling en individuen. Ze hebben flexibel ingespeeld op onze behoeften als dat nodig bleek,

Ruimte voor eigen overtuigingen

Onderwijsteams op ROC de Leijgraaf hebben procesmatig leren denken. Dat helpt om te voldoen aan eisen van buitenaf, zegt Peer van Summeren. Het helpt ook om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Geef het onderwijs niet alleen een set nieuwe regels en wetten, bied ook de instrumenten om aan die wetten te voldoen.