‘Kijk in de ogen van de student. Wat heeft deze nodig?’

Gepersonaliseerd onderwijs is populair als nooit tevoren. Veel scholen zien de meerwaarde van dit concept waarbij de student en zijn of haar individuele leerproces centraal staat. Maar van een concept op papier naar een werkbaar model in de praktijk is nog een grote stap. In dit artikel behandelen we vijf punten die onderwijsinstellingen helpen om de kans op succesvolle invoering van gepersonaliseerd onderwijs te vergroten.

Artikel: Aan de slag met gepersonaliseerd leren

UPD open opleidingen
In het vakblad Profiel (september 2021) is een artikel verschenen onder de titel “Aan de slag met gepersonaliseerd leren”. Het artikel is geschreven door Marissa Reubsaet, Andrea Klaeijsen (beide werkzaam bij het Vista College) en collega Lejla Brouwer-Hadžialić van UPD. In het artikel beschrijven zij de ontwikkelingen bij het team Haarverzorging op het gebied van

Digitalisering van processen: een zegen of meerkoppig monster?

Het digitaliseren van service- en productieprocessen is al jaren gaande. Toch blijkt het een uitdaging voor organisaties om duurzame en substantiële meerwaarde uit digitalisering van processen te halen. De verwachtingen zijn vaak optimistisch, terwijl in de praktijk de resultaten vaak achterblijven. Hieronder een overzicht van succesfactoren en nieuwe vaardigheden voor medewerkers om digitalisering echt voor

E-Learning bij Saxion

Speciaal voor de eigen medewerkers ontwikkelde de hogeschool Saxion samen met UPD een op het onderwijs gerichte e-learningmodule voor een ‘orange belt training’ in het kader van Lean. Kleine verbeteringen aanbrengen in de eigen werkomgeving. Dat is waar de module en training zich op richten. De online module bereidt medewerkers hierop voor. ‘Zij kijken nu

De 7 pijlers voor goed presterende teams

Organisaties kunnen blijvend concurrentievoordeel creëren door de potentie van mensen te ontsluiten en de samenwerking binnen teams te optimaliseren. Lees hier de 7 pijlers die hier direct aan bijdragen.

Lean werken bij de Universiteit Maastricht

Maastricht University is 4 jaar geleden gestart met het toepassen van Lean in de dagelijkse werkpraktijk. Bekijk hier hoe de afgelopen 4 jaar verlopen zijn en wat de resultaten zijn voor jongste en meest internationale universiteit van ons land.

De Omgevingswet

De Omgevingswet is recent weer uitgesteld naar 1 juli 2022. Toch mag dit voor gemeenten geen reden zijn om plannen die de organisatie wendbaar en klantgericht maken, op de lange baan te schuiven. Zo’n integraal transformatieproces is immers complex en vraagt tijd. Hoe eerder gemeenten werken volgens de principes van deze wet, hoe beter. Temeer

De weg naar excellent onderwijs

Mbo-schoolbesturen worden met ingang van het nieuwe Onderzoekskader van de Inspectie sterker aangesproken op kwaliteitssturing. Het doel: een betere onderwijskwaliteit. Aan besturen de uitdaging om onderwijsteams te stimuleren de kwaliteit te verbeteren. De Inspectie beoordeelt met ingang van het nieuwe Onderzoekskader op 1 augustus 2021, meer nog dan nu, mbo-schoolbesturen op hun vermogen tot sturing

Eerste hulp bij ongewenste resultaten

Als je begeleiding even niet het gewenste resultaat oplevert, wijt je dat misschien aan van alles en nog wat, maar niet aan jezelf. Toch vraagt professionalisering om zelfonderzoek en leren van je eigen fouten. Bijvoorbeeld met de methodiek ‘Reflecteren in Actie’. Bovenstaande introductie is afkomstig uit het artikel ‘Eerste hulp bij ongewenste resultaten’ wat in

Een sterke kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur blijft niet alleen een veelbesproken onderwerp, het blijft voor veel onderwijsinstellingen ook een ietwat ongrijpbaar begrip. Want, wat is cultuur precies en hoe kunnen onderwijsinstellingen zorgen dat cultuurelementen duurzaam geborgd worden? Reflecteren in Actie is op het laatste een steeds vaker voorkomend antwoord. Kwaliteitscultuur volgens de onderwijsinspectie Het begrip kwaliteitscultuur kent verschillende definities. In

Je eigen ongelijk organiseren

Macht en tegenmacht binnen organisaties
Waarom willen we toch altijd het liefst samenwerken met gelijkgestemden? Of beter nog: met mensen die onze ideeën de hemel in prijzen. Natuurlijk, ze strelen ons ego. Bovendien kunnen we zonder tegenspraak sneller schakelen. Maar de beslissingen worden er niet beter van en kunnen ontaarden in ware rampen.

Digitale transformatie? Eerst maar eens de basis op orde

Digitale transformatie is een uitdaging waar menig organisatie van wakker ligt. Het is tenslotte ingrijpend en raakt het wezen van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wil geen bedrijf de ‘boot missen’. Toch is zo’n digitale transformatie lang niet altijd nodig. Wie de basis op orde heeft, creëert al flink wat concurrentievoordeel. Internet of Things, Blockchain, Machine Learning,

Gooi er maar een training tegenaan

Tegenvallende salesresultaten? Boek maar een verkooptraining. Is de werkdruk van de medewerkers te hoog? Misschien moeten ze dan een workshop Time Management gaan doen? Training en opleiding wordt binnen veel organisaties aangedragen als oplossing voor allerhande problemen. We noemen dat de trainingsreflex. De Dikke van Dale definieert een reflex als “een snelle onbewuste reactie op

Hogere kwaliteit & lagere kosten

Winstmarge is een primair onderwerp van gesprek voor veel organisaties. Ongemerkt vallen MT’s nog wel eens terug op de reflex om zich te focussen op de reductie van fte’s. Onze ervaring leert dat een focus op kosten zorgt voor een lagere kwaliteit van de dienstverlening. Dit zorgt voor een lagere winstmarge, met een neerwaartse spiraal

Versterking op het gebied van Agile, teamcoaching en verandermanagement

De tijd waarin we leven wordt overheerst door de Corona-pandemie en de maatregelen die in dat kader getroffen worden. Dat heeft invloed op onze klanten en op ons. Geen reden om stil te zitten, integendeel. We blijven onze dienstverlening continu verbeteren en verbreden en investeren in onze toekomst. In dat kader zijn we bijzonder blij