Verbeteren met richting en structuur

Integrale aanpak voor operationele en financiële resultaatverbetering

Ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in rap tempo op, wat meer dan ooit van organisaties vraagt om te vernieuwen en wendbaar te worden. Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en maximale waarde voor de klant te creëren. Voor een succesvolle verbeteraanpak is er richting en structuur nodig.

Onze ervaring is dat een integrale aanpak waar veel aandacht is voor de directe betrokkenheid vanuit de medewerkers, waarbij de verbetering kleinschalig begint en langzaam maar zeker uitgroeit tot een verandering die breed in de organisatie wordt doorgevoerd. Enerzijds door te werken vanuit een door het management gedeelde visie en strategie, en anderzijds de implementatie ‘klein te maken’.

Uitdagingen waar organisaties tegenaan lopen

Er zijn veel verschillende oorzaken die operationele problemen kunnen geven, elk met hun eigen ongewenste resultaten. Over het algemeen genomen veroorzaken ze een grote aanslag op de slagkracht en middelen van de organisatie. Ze beïnvloeden de prestaties, zorgen voor problemen met de uitvoering van de strategie en staan de groei van de organisatie in de weg.

Voorbeelden van uitdagingen waar veel organisaties tegenaan lopen en die de slagkracht en groei in de weg staan:

 • Ze hebben last van een instabiele en onvoorspelbare cashflow
 • Ze hebben onvoldoende controle over het klantbehoud
 • Ze zijn niet in staat om het juiste personeel te vinden en te behouden
 • Ze hebben geen controle over de overheadkosten
 • Ze reageren niet, of te laat, op nieuwe concurrentie
 • Ze hebben geen grip op de wet- en regelgeving en cyberrisico’s
 • Ze zijn niet in staat om een gezonde bedrijfscultuur te creëren waarin feedback continu gegeven én geaccepteerd wordt

Wat levert onze aanpak op?

De afgelopen jaren hebben we meerdere bedrijven geholpen om toekomstbestendig te worden én te blijven. Met de implementatiekracht van onze ervaren verbeterexperts zetten we alles in het werk om samen de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Aan de hand van onze aanpak helpen we bedrijven en organisaties om de ideale klantbeleving te realiseren. De aanpak zorgt voor;

 • Een significante verhoging van de operationele resultaten en gelijktijdig een verlaging van de operationele kosten.
 • Een volledige beheersing van de capaciteiten en de operationele kosten op de werkvloer.
 • Een optimaal werkend proces op de werkvloer waarin iedere activiteit uitgevoerd wordt volgens een omschreven werkmethodiek.
 • Gemotiveerde leidinggevenden, die hun team optimaal laten functioneren door het nemen van verantwoordelijkheid en actiegerichtheid, waardoor afwijkingen tot een minimum beperkt zullen worden.
 • De juiste stuurinformatie aan de hand waarvan de juiste beslissingen genomen kunnen worden.
 • Een minimale weerstand voor veranderingen binnen de organisatie.
 • Financiële groei

De aanpak

Aan de hand van onze aanpak helpen we organisaties – gegarandeerd – vooruit met het verbeteren van de operationele én financiële resultaten.


Click for large

Maturity Assessment

Een Maturity Assessment geeft op twintig punten inzicht in de volwassenheid van de organisatie. Al deze punten bevinden zich op het snijvlak van:

 • Proces efficiency (Lean en SixSigma)
 • Wendbaarheid (Agile)
 • Veranderbereidheid (Change)

Lees hier alles over het Assessment.

Quickscan

Continu vernieuwen en verbeteren; iedereen kan zich wel een beeld vormen bij het belang hiervan. Maar als (programma)manager, MT-lid of directielid wil je ook weten wat het potentieel is binnen de organisatie. Quickscan wordt exact daarvoor ingezet mét korte doorlooptijd.

Lees hier alles over de Quickscan en het verbeterpotentieel wat hierdoor inzichtelijk wordt.

Duurzame verbetering realiseren

Wij zien dat het bij organisaties vrijwel nooit ontbreekt aan de wil om deze problemen aan te pakken. Maar, wilskracht en bereidheid is veelal niet voldoende om de problemen ook echt op te lossen. Dit zorgt ervoor dat organisaties voortvarend aan de slag gaan met verbeteringen voor het probleem en na verloop van tijd weer terugvallen in hun oude patroon. Het gevolg is een vicieuze cirkel van verbeteren, stagneren en afvlakken om uiteindelijk weer opnieuw te beginnen.

Met de inzet van Consultancy en Opleidingen leveren wij een actieve bijdrage aan het continu verbeteren van de operationele resultaten waardoor de financiële resultaten van het bedrijf kunnen voortvloeien. Terwijl we tegelijkertijd ook de werkomgeving van mensen leuker, resultaatgerichter en zinvoller maken. Aan de hand van bewezen methodes helpen we je om continu te verbeteren en te vernieuwen. Vanuit de eigen kracht. Duurzaam. Doorlopend en klaar voor de toekomst.

Bekijk de succesfactoren van een verbetertraject