Challenge de Boardroom

Help jouw organisatie verder vooruit

Loop je als organisatie vast op het behalen van de strategische doelstellingen? Of; loop je als organisatie tegen een urgente uitdaging aan, waar de mogelijke oplossing mijlenver weg lijkt? Dan helpt De Boardroom jouw organisatie verder vooruit.

Combineer; meer dan 100 jaar ervaring op bestuursniveau, de gedeelde overtuiging dat mensen het verschil maken in organisaties en de drive om een échte bijdrage te leveren aan Nederlandse organisaties in een pressurecooker en De Boardroom is het resultaat. Als taskforce van het bestuur of directie behandelen ze in één middag een strategisch vraagstuk en aan het eind van de middag brengen ze direct hun advies uit.

Wat is de boardroom?

De Boardroom is een unieke verzameling van ervaring en talent. Deze groep van 8 ervaren en getalenteerde boardleden is speciaal samengebracht om organisaties in Nederland verder vooruit te helpen. Organisaties krijgen toegang tot de kennis, ervaring, expertise en inzichten van de boardroom om ze te helpen bij vraagstukken op het gebied van continu verbeteren en vernieuwen.

Als onafhankelijke Boardroom hebben zij geen last van politieke gevoeligheid. Zij beoordelen situaties en uitdagingen puur objectief. De uitkomst? Een resultaatgericht advies waar je direct mee aan slag kunt.

Meer weten weten over de Boardroom en de samenstelling hiervan? Je leest het hier!

Hoe werkt het?

De Boardroom komt maandelijks bijeen. Tijdens de bijeenkomst behandelen ze één vraagstuk en formuleren ze een oplossingsrichting. Om deze bijeenkomsten zo effectief mogelijk te maken, vindt een bijeenkomst altijd plaats op locatie bij de organisatie die op dat moment centraal staat. En natuurlijk nemen én vragen we vooraf de nodige voorbereidingstijd. Aan het einde van de middag presenteert de Boardroom de aanbevelingen waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

Komt jouw vraagstuk in aanmerking?

Om de boardroom zo effectief mogelijk in te zetten, zijn er een aantal voorwaarden gesteld aan de vraagstukken:

  • Is het een vraagstuk dat op korte termijn aandacht vraagt?
  • Heeft het vraagstuk significante impact op de doelstellingen van de organisatie?
  • Heeft het vraagstuk te maken met verbetering, vernieuwing of het toekomstbestendig maken van de organisatie?

Kun jij bovenstaande vragen allemaal met ‘Ja’ beantwoorden? Dan komt het vraagstuk in aanmerking voor de Boardroom. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst staat er iedere keer één vraagstuk centraal. Daarom zijn de boardroomleden kritisch en selectief op de onderwerpen die ze daadwerkelijk gaan behandelen. Het is dus ook heel goed mogelijk dat een vraagstuk voldoet aan de drie voorwaarden en toch niet behandeld kan worden door de Boardroom.

Zijn er verdere verplichtingen aan verbonden?

De kennis en ervaring van de Boardroom is schaars en gewild. De inzet van de Boardroom voor deze sessie is kosteloos, maar zeker niet belangeloos. De boardleden willen een actieve bijdrage leveren aan continue verbetering en vernieuwing in Nederland. En daarom verwachten ze dat organisaties ook écht aan de slag gaan met de verbeteringen. Tweemaal per jaar organiseren we daarom een dag waarop we organisaties uitnodigen om ons te updaten over de voortgang.

Een vraagstuk indienen?

Wil je direct een vraagstuk indienen bij de Boardroom? Dat kan via deze pagina.

Wil je weten wat het proces vanaf het indienen van het vraagstuk tot het uitbrengen van het advies precies inhoudt? Hier leggen we het allemaal uit.