Challenge de Boardroom

Help jouw organisatie verder vooruit

6 boardleden, 2 supertalenten en meer dan 100 jaar ervaring geven organisaties de oplossingsrichting voor vraagstukken op het gebied van continu verbeteren en vernieuwen.

Wat is de boardroom?

De Boardroom is een unieke verzameling van ervaring en talent. Deze groep van 8 ervaren en getalenteerde boardleden is speciaal samengebracht om organisaties verder vooruit te helpen. Organisaties krijgen toegang tot de kennis, ervaring, expertise en inzichten van de boardroom om ze te helpen bij vraagstukken op het gebied van continu verbeteren en vernieuwen. Laat de boardroom jou helpen om jouw ambities te realiseren.

Meer weten weten over de Boardroom en de samenstelling hiervan? Je leest het hier!

Hoe werkt het?

De boardroom komt maandelijks bijeen. Tijdens de bijeenkomst behandelen ze één vraagstuk en formuleren ze een oplossingsrichting. Om deze bijeenkomsten zo effectief mogelijk te maken, vindt een bijeenkomst altijd plaats op locatie bij de organisatie die op dat moment centraal staat. En natuurlijk nemen én vragen we vooraf de nodige voorbereidingstijd. Aan het einde van de dag presenteert de boardroom het advies waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

Komt jouw vraagstuk in aanmerking?

Om de boardroom zo effectief mogelijk in te zetten, zijn er een aantal voorwaarden gesteld aan de vraagstukken:

  • Is het een vraagstuk waar Boardlevel bestuurders invloed op hebben?
  • Heeft het vraagstuk significante impact op de doelstellingen van de organisatie?
  • Heeft het vraagstuk te maken met verbetering, vernieuwing of het toekomstbestendig maken van de organisatie?
Kun jij bovenstaande vragen allemaal met ‘Ja’ beantwoorden? Dan komt het vraagstuk in aanmerking voor de Boardroom.

Zijn er verdere verplichtingen aan verbonden?

Zeker weten. De kennis en ervaring van de boardroom is schaars en gewild. De inzet van de boardroom is kosteloos, maar zeker niet belangeloos. De boardleden willen een actieve bijdrage leveren aan continue verbetering en vernieuwing in Nederland. En daarom vragen ze dat organisaties ook écht aan de slag gaan met de verbeteringen. Tweemaal per jaar organiseren we daarom een dag waarop we organisaties uitnodigen om ons te updaten over de voortgang.

Een vraagstuk indienen?

Wil je direct een vraagstuk indienen bij de Boardroom? Dat kan via deze pagina.

Wil je weten wat het proces vanaf het indienen van het vraagstuk tot het uitbrengen van het advies precies inhoudt? Hier leggen we het allemaal uit.

Cached on Thu 15/11 23:38