Lean Six Sigma Master Black Belt Certificering - UPD

Certificering Master Black Belt

Voor Lean Six Sigma Master Black Belts

In de visie van UPD vervullen Master Black Belts (MBB) een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Six Sigma programma. Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar vooral ook aandacht nodig voor programmamanagement, change management, en coaching- en trainingsvaardigheden.

In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB. De UPD Master Black Belt training en certificering legt dan ook, naast de theoretische verdieping, het accent op:

 • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts en Green Belts.
 • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
 • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Hierbij wordt, naast het afnemen van een examen, veel tijd geïnvesteerd in het reviewen van documentatie en een uitgebreide een op een review van de kandidaat door een MBB van UPD.

Certificeringsprogramma UPD

UPD hanteert onderstaande Certificeringscriteria voor Lean Six Sigma Master Black Belt:
 1. Black Belt gecertificeerd bij een gerenommeerd trainingsbureau (zie Black Belt certificeringscriteria).
 2. Een MBB training gevolgd bij UPD of (modules) bij andere gerenommeerde aanbieder(s), waaronder een leiderschapstraining.
 3. Coachingservaring opgedaan:
  • In-huis of extern: minimaal 5 BB projecten of 10 GB- en/of OB-projecten/Kaizens gecoacht. En formele status rol en accountability in projecten.
  • Financiële resultaten van begeleide projecten of programma’s (Review door MBB van UPD van 2 begeleide projecten en de specifieke rol hierbij van de te certificeren MBB).
 4. Training: Awareness (1 dag) en Green Belt-training (8-10 dagen) of Black Belt-training (15-20 dagen) verzorgd:
  • Ontwikkeld curriculum Black Belt-niveau; hard en soft skills.
  • Ingezet als lead trainer in Black Belt en/of Green Belt training (Review door MBB van UPD van materialen en inzet).
 5. Programmaverantwoordelijkheid gedragen of significante bijdrage geleverd:
  • Managing upstream / creatie draagvlak in de organisatie.
  • Van strategie naar projecten.
  • Berekening financial business cases.
  • Best-practice doorvertaling (Mondelinge review door MBB van UPD van genoemde aspecten en de specifieke rol hierbij van de te certificeren MBB).
 6. Uitgevoerd werk gevalideerd:
  • Financieel.
  • Evaluatieformulieren van interne klanten (Review door MBB van UPD van resultaten).
 7. Minimaal 2 jaar voltijds ervaring in MBB rol en overall minimaal 5 jaar bedrijfservaring binnen het werkveld van (Lean) Six Sigma.
 8. Twee aanbevelingen, 1 aanbeveling van een leidinggevende en 1 aanbeveling van een coachee. De aanbeveling onderbouwt waarom de te certificeren MBB een MBB praktijkcertificaat toegekend zou moeten worden.

Van de bij punt 1 en 2 genoemde criteria dient bewijs in de vorm van een geldig certificaat te worden overlegd. Van de bij punt 3 genoemde begeleide projecten dient een storyboard (2 projecten) op voorhand ter review te worden toegestuurd. Met betrekking tot genoemde ervaringseisen, project- en programmaresultaten dient gedurende de review inzage te worden gegeven in de onderliggende documentatie. Tevens dient een ondertekende verklaring vanuit bevoegd management uit betreffende organisatie te worden overlegd, dat voldaan is aan bovenstaande criteria.

Door wie?

Opgeleide en ervaren Lean Six Sigma Master Black Belts die een formele en onafhankelijke certificering wensen.

Investering?

Naast het op voorhand reviewen van documentatie wordt ca een dag geïnvesteerd in het afnemen van het examen (inc de case study) en een uitgebreide 1:1 review van de kandidaat door een MBB van UNC. Uitgaande van het in 1x voldoen aan gestelde criteria, bedraagt de investering in de UPD Master Black Belt certificering €3.295,- ex BTW.

Voor een investeringsindicatie voor de overige Certificatieprogramma´s kun je contact met ons opnemen. De investering is afhankelijk van het gekozen instituut en de benodigde coaching en begeleiding die vanuit UPD nodig is voor een succesvolle realisatie.

Onafhankelijk getoetste Certificatie Programma’s.

Screening voor deelname een één van deze programma’s vindt plaats door toetsing van de verworven kennis en vaardigheden middels bovenstaand UPD Certificatie programma. Aan de hand van de uitkomsten van deze screening zal het te volgen traject (inclusief eventueel aanvullende coaching en training) met u worden besproken met een Master Black Belt van UPD.

American Society for Quality (ASQ) certificatie

De kandidaat dient in bezit te zijn van een geldig ASQ Six Sigma Black Belt certificaat (CSSBB). Daarnaast dient te kandidaat de volgende ervaring te hebben:

 • Minimaal 5 jaar ervaring in de rol van Black Belt of Master Black Belt.
 • Tenminste 10 Six Six Sigma Black Belt projecten afgerond.

Indien de kandidaat voldoet aan bovenstaande criteria volgt een portfolio review en een examen. Uit de portfolio review dient ervaring te blijken met training, coaching, mentoring, beroepservaring en verantwoordelijkheid, theoretische ervaring en innovatie.

Vervolgens volgt een (Engelstalig) multiple choice examen van 100 vragen een assessment aan de hand van een case study.

IASCC certificatie

UPD is een IASSC Accredited Training Organization® (ATO). Dit betekent dat UPD kandidaten begeleidt naar het juiste opleidingsniveau om het IASSC examen af te kunnen leggen. Deze begeleiding bestaat uit coaching in de vorm van een strippenkaart.

De International Association for Six Sigma Certification is een onafhankelijk instituut dat trainingsprogramma’s van opleiders toetst tegen de Body of Knowledge voor Lean Six Sigma opleidingen. Daarnaast is de kennis en achtergrond van de trainers bepalend voor een accreditatie door het IASSC.