Inschrijving subsidieregeling Schoolkracht van start

Vanaf 25 november is de subsidieregeling Schoolkracht geopend voor inschrijvingen. Onderwijsinstellingen in het PO, SO en VO kunnen tot 15 januari plannen indienen om aanspraak te maken op deze subsidie. Wat ons betreft een mooie kans om de onderwijskwaliteit te verhogen of een volgende slag te maken met digitalisering. Doel van de subsidieregeling Met deze

Kwaliteitscultuur: lege huls of keiharde noodzaak?

De afgelopen maanden heeft het Coronavirus een diep spoor door de samenleving getrokken. Plotseling viel heel het raderwerk stil. Werk moest van de ene op de andere dag anders worden georganiseerd. Routines moesten opnieuw worden uitgevonden. In het onderwijs dreigde een hele generatie studenten te worden gedupeerd. In antwoord daarop werd het lesgeven binnen enkele

Continu verbeteren – ROC Leiden

Aanleiding ROC Leiden zat een paar jaar geleden in zeer zwaar weer. Door huisvestingsperikelen was het ROC bijna failliet en uit onderzoek van de inspectie bleek dat de kwaliteit van het onderwijs bij zeven opleidingen onvoldoende was. De nadruk lag te lang op de bedrijfsvoerende kant van het onderwijs, er was te weinig aandacht voor

Kortcyclisch continu verbeteren!

Norbert Rens was aanwezig bij de jaarlijkse presentatie van de Staat van Onderwijs. In dit artikel deelt hij zijn visie over belangrijke onderwerpen als kansenongelijkheid, de omgang met data en het teamgevoel van docenten.

MBObeter, Lean en Team Selfie voor het Onderwijs

Samen met Zadkine college, Wellant college en ROC van Twente verzorgen we op deze managementconferentie diverse worskhops met als thema ‘verbetering van de onderwijskwaliteit’. Onder aan deze pagina vindt u de onderwerpen, tijdstippen en locaties. We hopen u uiteraard daar te ontmoeten! Hieronder vindt u een korte omschrijving van diverse diensten die wij verzorgen om

Lean Café: Transformatie in het onderwijs

Er moesten stoelen bij in NBC Congrescentrum Nieuwegein waar UPD op 2 februari een bijeenkomst organiseerde over ‘de toekomst en technologisering van een leven lang mensgericht leren’. “Dit gaat niet over Lean”, verklapte directeur Onderwijs van UPD Joris van de Lindeloof al meteen in zijn introductie.

Advies Kritische Vrienden

De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda adviseren de minister en de staatssecretaris over professionalisering met hun advies ‘Naar een professionele cultuur op elke Nederlandse school in 2020’.

Vijf vragen aan Hannie Boudesteijn

De jaar- en diplomarendementen voor de opleiding Verzorgende-IG waren onvoldoende en de resultaten voor de opleiding Verpleegkunde risicovol. Het was echt tijd voor het Zadkine College om het MBObeter light-traject in te schakelen. Niet alleen wilden we van die ‘onvoldoende’ een mooie ‘voldoende’ maken, ook wilden we met elkaar díe dingen doen waar het onderwijs en onze studenten om vroegen.

Validatie MBObeter light-trajecten

Nog steeds zijn er grote aantallen leerlingen die zonder diploma het onderwijs verlaten. De gevolgen voor de (arbeids-) mogelijkheden en de toekomst van de leerlingen zijn groot en de kosten voor de samenleving hoog. Veel scholen hebben met inzet van MBObeter light de kwaliteit van opleidingen verbeterd. Een vergelijking van die resultaten met de belangrijkste oorzaken voor uitval volgens wetenschappelijk onderzoek is nooit gemaakt. Tot nu.

Leer studenten kijken met de klantbril op

De kennis die mbo-studenten vandaag opdoen is morgen alweer minder waard. De ontwikkelingen gaan snel. Klanten en burgers worden steeds veeleisender en technologische innovatie zorgt voor grote verschuivingen op de arbeidsmarkt. Hoe kun je als mbo-school jongeren dan op de toekomst voorbereiden? Het mbo kent vanaf dit schooljaar keuzedelen: vergelijkbaar met minoren in het HBO.

UPD op BTG Congres Zakelijke Dienstverlening

23 maart 2016 Joris van de Lindeloof, directeur Onderwijs bij UPD levert op 23 maart 2016 een bijdrage aan het BTG Congres Zakelijke dienstverlening: de 24 uur van zakelijke dienstverlening. Tijdens deze interactieve workshop krijgt u inzicht in de werking van de MBObeter light methodiek en in de resultaten die u hiermee kunt behalen. Inmiddels

Karen van de Reep nieuwe relatiebeheerder onderwijs bij UPD

Mijn naam is Karen van de Reep, oud-docent, en ervaren relatiebeheerder in de onderwijssector. Sinds 15 februari ondersteun ik, in dienst van UPD, de onderwijssector bij het continu verbeteren van de onderwijsprocessen. In mijn rol als sectorspecialist ga ik in gesprek met schoolleiders en docenten over de problemen waar zij tegen aan lopen. Ik probeer

Dook van Den Boer benoemd tot Werkambassadeur

Amstelveen, januari 2016 Per 18 januari is Dook van den Boer gestart als Werkambassadeur voor de provincie Noord-Holland. Hij zal de provincie gedurende twee jaar vertegenwoordigen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. De provincie wil het onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven beter op elkaar aan laten sluiten. Van den Boer was lange tijd

‘Lean’ onderwijs: verbeteren aan het bord

Een verblijf in het Medisch Spectrum Twente (MST), in april, zet Bert Imminga aan het denken. Als kwaliteitsmedewerker bij de dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg (O&K) bij ROC van Twente, kent hij projecten als MBObeter en LeerKRACHT die de kwaliteit van het onderwijs willen versterken. Vooral door de verantwoordelijkheid in de teams te leggen. Het MST

Subsidie voor project FRIS

Maandag 1 juni jl. heeft minister Bussemaker bekend gemaakt dat de projectaanvraag FRIS in het kader van de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo is gehonoreerd. Deltion ontvangt als penvoerder de komende vier jaar € 1.149.076,- subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samen met haar projectpartners de doelstellingen van het project FRIS te

Kwaliteitsplan vanaf 2015 verplicht

Minister Bussemaker wil met het MBO kwaliteitsafspraken maken. Scholen krijgen meer geld om op maat in hun onderwijs te investeren en het beste uit studenten te halen. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van een investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget. Hoe u de onderwijskwaliteit van uw instelling gaat verhogen en hoe u de extra middelen gaat

Politiek hecht aan permanente verbetercultuur

Drieëndertig keer maar liefst viel het woord verbetercultuur, afgelopen maand tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Kamerleden en bewindslieden maakten duidelijk dat het stap voor stap verbeteren van onderwijsprocessen met methoden uit de gereedschapskist van Lean Six Sigma wat hen betreft gemeengoed wordt over de volle breedte van het onderwijs. Vier