Arcus 3.0 – Stuur op je eigen kwaliteitscultuur!

Arcus zet in het strategisch plan voor de periode 2016-2020 in op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en versterking van de professionele cultuur. Arcus 3.0 is de titel van het kwaliteitsverbeterprogramma dat sedert 2017 is ingevoerd. Het betreft bewust geen van bovenaf ingevoerde blauwdruk, maar een ontwikkelgerichte transitie. Want in de visie van

“Mensen doen al 20 jaar hetzelfde en dan ga jij alles op z’n kop zetten!”

Het ministerie van OCW is met een aantal instellingen experimenten aangegaan om het onderwijs van aanbod- naar vraaggestuurd te reorganiseren. Het toekomstig ideaal is dat de student een budget krijgt en daar onderwijs van inkoopt. Dit betekent een enorme mentale verandering voor onderwijsinstellingen, tenslotte weten zíj toch wat het beste is voor de student!? “Wij

De reis van het VAVO Lyceum van Twente

UPD (UPD) werd gevraagd een analyse van knelpunten in het proces de ‘Leerlingreis’ te maken, van intake tot en met uitstroom van leerlingen. Hoe kan de ‘Leerlingreis’van het VAVO Lyceum worden verbeterd?