De andere manier van teamoverleg heeft een heleboel gebracht

“a.s.r. introduceerde in het kader van permanente educatie de Yellow Belt opleiding van UPD. Ik heb me daarna meteen voor de Green Belt opleiding ingeschreven, omdat ik meer wilde weten over continu verbeteren én mijn medewerkers beter wilde begeleiden. Onder leiding van UPD hebben we zes volledige dagen getraind op specifieke methodieken als de Value

Herhaalverkeer minimaliseren

Het afkoopproces van een verzekering gekoppeld aan een hypotheek liep rommelig. Om deze klantreis te onderzoeken is de projectgroep ‘Customer Journey’ in het leven geroepen. “Als eerste hebben we het proces in kaart gebracht. Welke stappen zijn er allemaal en welke afdelingen hebben daar mee te maken? Vervolgens hebben we gekeken hoe wij denken dat

“Analyseren, vraag vijf keer waarom.”

“Als ambassadeur ben ik coördinator en coach. Ik stimuleer collega’s om op zoek te gaan naar knelpunten. Bij ons lag de focus op het terugdringen van het aantal binnenkomende telefoontjes. Je ziet dat mensen terugbellen omdat ze niet volledig geïnformeerd zijn, het zogenoemde herhaalverkeer.” “Welke verbeteractie heeft dan de meeste impact met de minste inspanning?

“De belavonden hebben een enorm resultaat gehad”

“Twee weken geleden zei een klant me: “Vertel je baas maar niet dat er iets is misgegaan hoor,” waarop ik reageerde dat ik dat juist wel ging doen, want nu kunnen we er wat mee.” “Dit moment was voor mij een eyeopener omdat ik besefte hoe sommige mensen tegen een grote organisatie aankijken. De opvatting

“Ik ben er trots op dat mensen het zelf doen”

Bij het Lean programma dat jaren geleden bij a.s.r. is uitgerold, werden alle programmaonderdelen vanuit de centrale staf op een standaard wijze geïmplementeerd. Deze aanpak heeft uiteindelijk niet het gehoopte succes gebracht. “Toen ik drie jaar geleden bij a.s.r. Leven begon, constateerde ik dat er van de centrale uitrol weinig over was. Van structuur was

De kracht van kleine verbeteringen

De situatie Bij a.s.r. is enkele jaren geleden een Lean programma uitgerold. Hierbij werden alle programmaonderdelen vanuit de centrale staf op de standaard wijze geïmplementeerd. Deze aanpak bracht a.s.r. Leven, onderdeel van a.s.r., uiteindelijk niet het gehoopte succes. Verbeterinitiatieven werden na verloop van tijd niet meer opgepakt. De directeur van a.s.r. Leven is ervan overtuigd

Transitie naar een Continu Verbeter Cultuur

Het CBS heeft UPD gevraagd om te ondersteunen bij een volledige transitie naar een continu verbetercultuur. De verbetercultuur wordt gebaseerd op de methodiek Lean Six Sigma en moet worden in doorgevoerd in de dagelijkse activiteiten en de opzet en uitvoering van projecten.
Cached on Mon 26/02 2:47