Veelgestelde vragen over het STAP-budget - UPD

Veelgestelde vragen over het STAP-budget

Van een vrachtlading aan commerciële websites tot reclamespots op TV, je hoort het STAP-budget overal terug. Maar wat betekent het precies voor jou en hoe kun jij het gebruiken voor een opleiding op het gebied van Lean, Lean Six Sigma of Agile? Je leest het op deze pagina.

Veelgestelde vragen over het STAP budget

STAP-budget vervalt

Het kabinet heeft besloten om het STAP-budget te laten vervallen per 1 januari 2024. Voor de laatste 2 tijdvakken van 2023 kunnen enkel nog aanvragen gedaan worden voor OCW-erkende opleidingen. Onze opleidingen zijn niet erkend door OCW en daardoor is voor de resterende tijdvakken niet mogelijk om een STAP-aanvraag te doen voor onze opleidingen.

Algemene vragen over het STAP-budget

Wat is het STAP-budget?

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is scholingsbudget vanuit de overheid waar alle werknemers in Nederland gebruik van kunnen maken. Binnen deze regeling kun je tot € 1.000,- scholingsbudget per jaar aanvragen om jezelf verder te ontwikkelen en jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Mag ik gebruik maken van het STAP-budget?

De STAP-regeling is voor iedereen die:

 • Ouder is dan 18-jaar en nog geen AOW ontvangt (het maakt dus niet uit of je wel of geen baan hebt, ondernemer bent of een uitkering krijgt).
 • Die volksverzekerd is (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland hebt gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad).
 • Dit kalenderjaar nog geen STAP-budget heeft gekregen.
 • Een opleiding wil volgen bij een opleider die opgenomen is in het STAP-scholingsregister.

Het laatste puntje hebben wij dus al voor je geregeld. Voor de overige drie punten kun je zelf het beste bepalen of je in aanmerking komt voor de regeling.

Welke opleidingen mag ik volgen met het STAP-budget?

Vanuit de overheid is bepaald dat de subsidieregeling ten behoeve van het STAP-budget alleen geldt voor opleidingen die bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling of die jouw positie op de arbeidsmarkt versterken. Je kunt dus geen opleidingen of trainingen volgen die gericht zijn op hobby’s.

Daarbij kun je alleen opleidingen volgen die opgenomen zijn in het scholingsregister. Het feit dat een opleiding in het scholingsregister staat betekent niet dat het voldoet aan de eis die in de eerste alinea gesteld is.

Welke kosten vallen binnen de subsidieregeling?

De subsidieregeling ten behoeve van het STAP-budget kan ingezet worden om de kosten van een scholingsactiviteit (lesgeld, inschrijfgeld, cursusgeld) en/of de kosten voor verplichte leermiddelen (cursusmateriaal, boeken) te vergoeden. Eventuele bijkomende kosten (zoals lunch, reiskosten of overnachting) worden niet vergoed binnen de regeling.

Wat als de kosten van mijn opleiding hoger zijn dan € 1.000,-?

De subsidieregeling heeft een maximum van € 1.000,- per persoon per jaar. Als de kosten voor de gekozen opleiding hoger zijn dan dit bedrag is het restant voor eigen rekening.

Wat als de kosten van mijn opleiding lager zijn dan € 1.000,-?

Wanneer je een opleiding kiest waarvan de kosten lager zijn dan het maximale subsidiebedrag worden de volledige kosten vergoed. Je kunt echter maar één aanvraag per jaar doen. Er blijft dus geen restbedrag voor jou over wat je in hetzelfde jaar voor een andere opleiding kunt gebruiken.

Kan ik het STAP-budget aanvragen als mijn werkgever een deel van de opleiding betaalt?

Wanneer je een opleiding kiest die duurder is dan het maximale bedrag, is het restant voor eigen rekening. De overheid stelt geen eisen aan hoe dat restant voldaan wordt. Dus of jij dit zelf betaalt of dat jouw werkgever dat doet maakt voor de subsidieregeling geen verschil.

Aanvragen van het STAP-budget

Waar moet ik rekening mee houden als ik het STAP-budget wil aanvragen?

Wanneer je gebruik wilt maken van het STAP-budget moet je met een aantal zaken rekening houden. We hebben hieronder de belangrijkste voor je verzameld:

 • Je kunt voor maximaal één opleiding STAP-budget aanvragen per kalenderjaar en het maximale bedrag wat je aan subsidie krijgt is € 1.000,-.
 • Het aanvragen van het budget is opgedeeld in tijdvakken. Iedere 2 maanden start er een nieuw aanvraagtijdvak.
 • In 2022 is er voor ieder tijdvak 33 miljoen euro beschikbaar.
 • Wanneer het budget voor een tijdvak op is, worden alle nieuwe aanvragen afgewezen.
 • Je kunt alleen budget aanvragen voor een opleiding die niet eerder dan 4 weken ná je aanvraag en niet later dan 3 maanden ná het tijdvak start. Oftewel, als je op 1 juli een aanvraag indient, dient de opleiding niet eerder te starten dan 29 juli en niet later dan 30 november.
 • Is de door jou gekozen opleiding duurder dan € 1.000? Dan is de rest van het bedrag voor jouw eigen rekening.
Hoeveel budget is er beschikbaar?

Tot 2025 is er ongeveer 220 miljoen euro beschikbaar per kalenderjaar. Dit bedrag wordt over 6 tijdvakken verdeeld (2022 was een uitzonderingsjaar, hier waren maar 5 tijdvakken beschikbaar).

Hoe kom ik aan een bewijs van inschrijving?

Je krijgt van ons een bewijs van inschrijving. Als je bij of na jouw inschrijving even laat weten dat je een aanvraag wilt doen voor het STAP-budget dan sturen wij je een bewijs van inschrijving per email.

Kan ik subsidie aanvragen als mijn opleiding al gestart is?

Nee, dat kan niet. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor een opleiding die nog moet starten. Hierbij dient de opleiding niet eerder dan vier weken na de subsidieaanvraag te starten en niet later dan drie maanden na het einde van het tijdvak waarin de subsidie wordt aangevraagd.

Wat als mijn budgetaanvraag niet wordt goedgekeurd?

In het geval dat jouw aanvraag wordt afgewezen kun je er voor kiezen om in een volgend tijdvak een nieuwe aanvraag te doen, de opleiding te annuleren of de kosten voor de opleiding voor eigen rekening te nemen.

Moet ik iets aan jullie betalen als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Wanneer jouw aanvraag wordt afgewezen en je besluit om niet deel te nemen aan de opleiding dan hoef je geen kosten aan ons te betalen voor het annuleren van jouw deelname. Dit geldt echter alleen wanneer je ons direct laat weten dat de aanvraag afgewezen is en dat je niet deelneemt aan de opleiding.

Kan ik de opleiding nog annuleren als mijn budgetaanvraag is goedgekeurd?

Je kunt altijd jouw deelname annuleren, het is echter niet altijd kosteloos. Hiervoor gelden onze Algemene Voorwaarden. Indien je jouw deelname tot 4 weken voor de start van de opleiding annuleert zijn hier geen kosten aan verbonden. In dit geval betalen wij het voorschot terug aan het UWV en kun jij een nieuwe aanvraag doen voor het budget.

Wanneer je jouw deelname buiten deze termijn annuleert gelden de annuleringsvoorwaarden uit onze Algemene Voorwaarden. In dat geval is het niet zeker of je dit jaar nog een nieuwe aanvraag kunt doen.

Wat gebeurt er als geen budget meer beschikbaar is binnen een tijdvak?

Indien al het budget voor een tijdvak vergeven is, worden alle nieuwe aanvragen afgewezen. Je kunt dan in een volgend tijdvak een nieuwe aanvraag doen, mits de geselecteerde opleiding en startdatum nog voldoen aan de eisen. In dit geval kun je altijd even contact met ons opnemen, we kunnen dan samen kijken naar een nieuwe datum die past binnen het aankomende tijdvak.

Wat gebeurt er als ik mijn opleiding niet afrond?

Wanneer je de opleiding niet start of afrond moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan het UWV. Wanneer je dit niet doet en het niet afronden van de opleiding is jou te verwijten, dan kun je tot 2 jaar uitgesloten worden van de subsidieregeling.

De scholing is afgerond als je de opleiding hebt voltooid met:

 • Een diploma of certificaat, of
 • Een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80%
Wat is een bewijs van deelname en wat moet ik er mee?

Het bewijs van deelname is het bewijs dat jij daadwerkelijk de opleiding hebt gevolgd en hebt afgerond. Jij hoeft hier zelf niets mee, wij verstrekken dit bewijs direct aan het UWV. Vervolgens wordt de subsidie definitief toegekend. Of – als er niet aan de voorwaarden is voldaan – afgewezen. Je krijgt hier als deelnemer een beschikking over van het UWV.

Meer vragen over de subsidieregeling?

We updaten deze veelgestelde vragen regelmatig maar toch kan het zijn dat jouw vraag er niet tussen staan. Aan de rechterkant van deze pagina vind je een aantal handige links die je misschien verder kunnen helpen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon even contact met ons opnemen via 020 – 345 3015 of inschrijven@upd.nl.