Onze aanpak

Lean Six Sigma consultancy, training en coaching

UPD is een implementatiebureau. Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht. Wij produceren dus geen dikke dossiers vol adviezen, maar werken intensief samen met onze opdrachtgevers aan verbeteringen die stevig in de organisatie worden verankerd.

UPD is specialist in Continu Verbeteren en combineert daartoe beproefde verbetermethoden als Lean Management en Six Sigma met verandermanagement. Door het inbedden van Lean Six Sigma binnen uw organisatie creëren we waarde, activeren we het “denken vanuit de klant” en zorgen we ervoor dat er met huidige middelen meer kan worden gedaan.

Wat onderscheidt de UPD aanpak?

De UPD aanpak kenmerkt zich door een krachtige combinatie van mens en methodiek. Onze consultants hebben veel ervaring met complexe implementatietrajecten, procesoptimalisatie en het realiseren van gedrags- en cultuurverandering. Wij hanteren daarbij de volgende formule:

Effect = Kwaliteit × Acceptatie

Voor ons zijn advies en implementatie dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze verbeterprojecten omvatten zowel harde factoren (structuur, processen, besturing) als zachte factoren (leiderschap, cultuur).

Geen dikke dossiers—geen papieren tijger

Het eindresultaat van een traject is geen ‘papieren tijger’, en geen ‘opdracht’ aan medewerkers. Het resultaat wordt juist door de medewerkers zelf bereikt en daardoor tastbaar. Medewerkers worden enerzijds ondersteund in hun dagelijkse praktijk, maar anderzijds ook geconfronteerd met de resultaten van hun inspanningen — zowel de positieve als de negatieve, door middel van aansprekende, betekenisvolle indicatoren.

Cached on Sat 17/03 23:35